Menu Close

Tárcsás fékkel felszerelt, kéttengelyes forgóvázzal bíró vasúti jármű különböző kerék/sín tribológiai feltételek mellett kezdeményezett kisérleti fékezése során kialakuló kúszás/csúszási-sebesség függő erőkapcsolati tényezőjének alakulása

A kutatómunka célja a súrlódó felület igen vékony rétegében, az ún. felületközeli rétegben a súrlódási igénybevétel hatására bekövetkező állandósult, ill. tranziens szerkezeti változások vizsgálata volt. Ezeket a változásokat a tribológiai szakirodalom TTS-nek (Tribological Transformation of the Surface) nevezi.

Vizsgálatainkhoz fémes (ötvözetlen acél, nagytisztaságú magnézium és titán) és nemfémes (szálerősítésű karbon-karbon kompozit, polikristályos gyémánt és amorf karbon) súrlódó felületpárokat használtunk. A súrlódó felületek geometriája gömb-síkfelület jellegű volt, mivel ennél az érintkezési típusnál legjelentősebb az érintkezési feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének hatása. A súrlódásvizsgálatokat kiegészítettük járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett anyagvizsgálatokkal, amelynek eredményeiből a súrlódásvizsgálat numerikus szimulációjához szükséges anyagtörvényt határoztuk meg. A vizsgált felületeket 3D-topográfia, optikai- és elektronmikroszkópia, elektron-diffrakció, Raman-spektroszkópia, Röntgen-difrakció, atomi-erő-mikroszkópia, mikro- és nanokeménység mérések eredményeivel jellemeztük.

A próbatestek elkészítéséhez, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez, ill. az eredmények kiértékeléséhez és közzétételéhez minden esetben felhasználtuk széleskörű nemzetközi kapcsolatainkat is, amelyek nagymértékben hozzájárultak, hogy a megkezdett kutatómunkát az OTKA támogatás befejezése után is folyatni tudjuk.