Dr. Varga István – dékán

vargaistvanCélom, hogy olyan kari fejlesztési stratégiát alakítsunk ki és valósítsuk meg, amely tovább erősíti a hazai kiválóságunkat, és lehetőség szerint egyes területeken a tágabb régió és Európa élvonalába kerülhessünk. Fontos, hogy kidolgozzuk azt a széles körben egyeztetett kari fejlesztési stratégiát, amely valamennyi területen meghatározza a kar rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit és illeszkedik a BME fejlesztési terveihez, valamint a kutatóegyetemi stratégiához. Egyik alapvető célom a kari tudományos teljesítmény növelése. Ez jelenti mind a publikációs teljesítmény javítását, mind a tudományos fokozatok (PhD, Dr. habil. és MTA doktora) számának növelését. A mindennapi munka során nagyobb mértékben szeretném kihasználni a korszerű infokommunikációs technikák adta lehetőségeket.

Dr. Török Ádám  – tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Adam_TorokA tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pozícióban végrehajtott tevékenységek akkor lehetnek hosszú távon sikeresek, ha a Kar minden szakterületét egyaránt segítve dolgozom. Fontosnak tartom, hogy az egyes tanszékek kedvező gyakorlatai átkerüljenek a többi szervezeti egységre is, hiszen a Kar egyes tanszékei, külön-külön csak korlátozottan lehetnek sikeresek tudományos és nemzetközi területen. A járműipar az ipar fejlődésének egyik kulcsszava, a közlekedés mind nemzetgazdasági mind EU szempontból igen fontos prioritás, a logisztika pedig egy kulcsfontosságú a különböző nemzetgazdasági és vállalati területeken megvalósított folyamatok fejlesztése szempontjából.

Dr. Sághi Balázs – oktatási dékánhelyettes

Saghi_BalazsElsődleges célomnak a nemrég kidolgozott új tantervek bevezetését, gyakorlatban történő alkalmazásának elősegítését tekintem. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt évek dinamikus változásai után sikerüljön egy stabil, mind az oktató kollegák, mind pedig a hallgatók számára kiszámítható, jól működő oktatási rendszert fenntartani. Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy az új tantervek bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokat levonjuk és, amennyiben szükséges, az igényelt, de lehetőség szerint minimális változtatásokat a tantervekben végrehajtsuk.

Dr. Mándoki Péter – gazdasági dékánhelyettes

mandokipeterA gazdasági dékánhelyettesi pozíció betöltésével fő feladatomként a Kar dékánjának munkáját kívánom segíteni, gazdasági feladatainak ellátásában. Fontosnak tartom a Kar finanszírozhatóságának folyamatos fenntartását. Ebben szakirányú végzettségem, tanszékemen folyamatosan végzett gazdasági feladataim, valamint egyéb megbízásokban szerzett tapasztalataim támogatnak. Szükségesnek látom a karon belüli információáramlás javítását is gazdasági területen.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjai

dekanok_2_k

1951-1952 Dr. Rostásy István, a KME igazgatója

1952-1955 Dr. Turányi István, a KME igazgatója

1955-1957 Dr. Turányi István,  a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1957-1964 Dr. Kádas Kálmán,  a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1964-1967 Dr. Silbersdorff László, a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja

1967-1973 Dr. Turányi István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1973-1979 Dr. Orosz József, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1979-1985 Dr. Lévai Zoltán, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1985-1990 Dr. Michelberger Pál, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1990-1997 Dr. Zobory István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

1997-2005 Kövesné Dr. Gilicze Éva, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

2005-2012 Dr. Kulcsár Béla, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja

2012-          Dr. Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja