Menü Bezárás

Szakmai gyakorlat

2022. január 20-tól az új szakmai gyakorlóhelyek létesítésénél már az egyetemi szintű egységes „Együttműködési megállapodás”-t kell megkötni. A minta a kétoldalú Egyetem (Kar) – Külső gyakorlóhely felek közötti megállapodásra alkalmas, a képzés szinte szerinti megkötés nincs. Belső gyakorlóhellyel (pl. tanszék, ahol a gyakorlóhely a labor) NEM kötünk megállapodást. Ez a minta NEM használható iskolaszövetkezeten keresztüli szakmai gyakorlathoz. Iskolaszövetkezeten keresztüli szakmai gyakorlathoz az alábbi mintát kell használni.

A megállapodás és a mellékelte elektronikusan is aláírható (a dékánoknak van e-aláírása). A megállapodásból két eredeti példány készül (ha papír), az egyik a gyakorlóhelyé, a másik a Dékáni Hivatalban marad. A Dékáni Hivatal tanszékek számára elérhető nyilvántartást vezet a gyakorlóhelyekről, hogy a tanszékek a nyilvántartott adatok alapján az 1. mellékletet ki tudják tölteni. Az 1. melléklet 3 (három) példányban készül (ha papír), egy a gyakorlóhelyé, egy a Dékáni Hivatalé és egy a tanszéké.

A gyakorlóhelyi nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza (ez a működési engedélyhez kapcsolódó adatszolgáltatás miatt is kell!):

 1. Megállapodás száma az Egyetemnél,
 2. a gyakorlóhely megnevezése,
 3. a gyakorlóhely kapcsolattartója (név, -email, telefon; akivel lehet egyeztetni),
 4. székhely (pontos postai cím),
 5. adószám,
 6. gyakorlóhely típusa: gazdálkodó szervezet (vállalkozás) VAGY költségvetési szerv,
 7. a megállapodással érintett szak pontos és teljes megnevezése (KKK szerinti megnevezés),
 8. a gyakorlóhelyen fogadható hallgatók maximális száma (I./2. pont) az adott szakon,
 9. a gyakorlóhelyi minőség kezdete (a megállapodás kelte),
 10. a gyakorlóhelyi minőség vége (határozott idő esetén dátummal, határozatlan időtartam esetén üres),
 11. naptári évenként a ténylegesen ott szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók száma.

Letöltések

Iskolaszövetkezetek listája
Gyakorlóhelyek listája