Menü Bezárás

Jelenlegi hallgatóknak

Képzési struktúra

A PhD képzés 8 félévből áll, amely során tárgyakat kell hallgatni, részt kell venni az oktatási feladatokban és kutatást kell végezni. Minden félév végén a PhD hallgatónak egy féléves beszámolót (kutatási előrehaladási jelentést) kell készíteniük. A 4. félév után sikeresen kell teljesíteniük a komplex vizsgát. A PhD hallgatóknak kutatási feladatot kell végezniük, publikálniuk kell az eredményeiket, és a PhD képzés végén el kell készíteniük a disszertációjukat.

Természettudományi alapismeretek (alaptárgyak)

A képzés célja magas szintű ismereteket nyújtani a modern matematika, mechanika, anyagtudomány, rendszerelmélet, irányításelmélet, informatika, operációkutatás, rendszeroptimálási, döntés-előkészítési és tervezéselméleti eljárások, stb. témakörében.

Szakmai alapozás (szaktárgyak)

A cél a közlekedés, a logisztika és a gépészet (járművek és mobil gépek) tudományának szerves ötvöződését figyelembe véve, magas szintű szakmai ismereteket nyújtani a közlekedési-szállítási és logisztikai folyamatok/rendszerek, illetve az ezeket lebonyolító/támogató eszközök elméleti, tervezési, vizsgálati, modellezési, valamint kísérleti és mérési problémáiról. Itt kell rámutatni arra, hogy a járművek és mobil gépek tudományterülete inherens kapcsolatban áll a közlekedés- és a logisztikai tudománnyal, és hogy a járművek és szállítóberendezések szűkebb műszaki problémái mennyire elválaszthatatlan összefüggésben vannak a közlekedési és logisztikai rendszerproblémákkal.

Képzési terv

A képzési terv tartalmazza a képzés leírását, a tanterv struktúráját, és a hallgatói előrehaladás lépéseit.

Féléves munkaterv

Minden félév elején a hallgatóknak egy féléves munkatervet kell készíteniük, ami tartalmazza a felvenni kívánt tárgyakat, a kutatási tervet, és a tervezett publikációs tevékenységet.

Féléves beszámoló

Minden PhD hallgatónak a félév végén beszámolót kell tartania, függetlenül a képzési formától, egy szóbeli előadás, illetve írásbeli formájában. A részletes követelményekről és a beszámoló mintájáról a letölthető dokumentumokban lehet tájékozódni.

Komplex vizsga

A képzési és kutatási szakasz befejezéséhez és a kutatási és disszertációs szakasz elkezdéséhez sikeres komplex vizsgát szükséges tenni. A követelményekről és a komplex vizsga felépítéséről képzési tervben lehet tájékozódni.

 

Disszertáció benyújtása (Doktori cselekmény indítása)

A doktori cím elnyeréséhez vezető út utolsó állomása a disszertáció elkészítése és benyújtása. Az elkészült tudományos mű mellett tézisfüzetet és összefoglalót kell készíteni magyar és angol nyelven, továbbá a publikációs és nyelvi minimum követelményeknek is meg kell felelni.

 

 

A Kandó Kálmán Doktori Iskolába történő felvételi lehetőségekről a Felvételizőknek menüpontban lehet tájékozódni.

 

Hasznos információ