Menu Close

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar önkormányzati vezető testülete, amelyet szavazati joggal és tanácskozási joggal bíró tagok képviselnek.

Szavazati jogú tagjai: a dékán, a tanszékvezetők és a tanszékvezető-helyettesek, a továbbképző központ és a tudásközpont igazgatója, a kari HÖK elnöke, a reprezentatív szakszervezet kari képviselője, oktatók-kutatók és alkalmazottak választott képviselői, a hallgatói önkormányzat képviselői és a doktorandusz önkormányzat delegáltja.

Állandó meghívottak: a rektor, a kancellár, az előző ciklusbeli dékán, a dékán-helyettesek, a dékáni hivatal vezetője, a beoktató tanszékek képviselői, a képzésben érdekelt minisztériumok képviselői.

Letölthető dokumentumok

A Kari Tanács tagjainak listája

Előterjesztés minta
Előterjesztés módosító javaslat minta

Kari Tanács tagválasztás jegyzőkönyv
Kari Tanács tagválasztási jegyzőkönyv kiegészítés

2022/2023

  • KT ülés – 2022. október 6.
  • KT ülés – 2022. november 3.
  • KT ülés – 2022. december 2. (péntek) 12 óra
  • KT ülés – 2023. február 2.
  • KT ülés – 2023. március 9.
  • KT ülés – 2023. április 6.
  • KT ülés – 2023. május 4.
  • KT ülés – 2023. június 9. (péntek) 12 óra

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Régebbi KT ülések