Menü Bezárás

Publikációs szabályzat

BME publikációs szabályzat

A BME elemi érdeke a BME-n folyó kutató-fejlesztő munka eredményeképp született művek, szellemi termékek esetében a keletkezés szervezeti kereteinek, azaz a BME-nek mint intézménynek egységes, szabályozott módon való feltüntetése: a pontos, megfelelő sorrendben feltüntetett affiliáció, a szerzősorrend, a levelező szerző affiliációja lényeges szerepet játszik a BME illetve kutatóink pályázatszerző képességében, nemzetközi presztízsének megítélésében, és az egyetem nemzetközi és hazai egyetemi rangsorokban történő besorolásakor.

A rangsorkészítők az adott intézménnyel társított szerzők publikációinak, valamint az ezekre érkező hivatkozásoknak a számára és minőségére vonatkozó statisztikákat a nagy publikációs adatbázisokból, (Scopusból és a Web of Science) nyerik. A folyamat kulcslépése a publikációk intézményhez rendelése, amely a szerzők által megadott affiliációk alapján, részben automatizált módon történik. A hibás hozzárendelés elkerüléséhez szükséges az affiliációk egységes elvek mentén való megadása.

A BME Szellemi Tulajdonvédelmi Szabályzat 15. §(2) pontja rendelkezik az Egyetemmel fennálló jogviszonnyal bíró szerzők műveinek felhasználása, publikálása, repozitóriumi elhelyezése, valamint a műre vonatkozó bibliográfiai adatoknak a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban  való közzététele során az Egyetem nevének, mint a szerző affiliációjának a feltüntetéséről.

A BME affiliációs protokollal kapcsolatos részletes szabályok és ajánlások

A BME affiliáció feltüntetendő

  1. minden, a BME-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személy,
  2. a BME-n működő, befogadott kutatócsoportok tagjai,
  3. valamint a BME doktori iskoláinak hallgatói, illetve általában a BME hallgatói

által közölt, BME-vel fennálló jogviszonyukhoz kapcsolódó műveken.

A tudományos publikációk szerzősorrendje az abban közölt eredményekhez való szakmai hozzájárulás mértékét kell, hogy tükrözze, a szakterület elfogadott szabályai szerint. Amennyiben a BME-s szerző hozzájárulása jelentős, törekedni kell arra, hogy ez a szerzősorrendben is érvényesüljön (első, utolsó vagy levelező szerzőség). Érdemes kihasználni a megosztott kiemelt szerzőség lehetőségét.

A BME affiliáció formája

A publikáción meg kell adni a szerző egyetemen belüli

tanszékének hivatalos, teljes nevét, ezt követően

amennyiben lehetséges, az intézet VAGY a kar hivatalos, teljes nevét,

végül az egyetem hivatalos, teljes nevét,

angolul:      Budapest University of Technology and Economics

magyarul: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

majd – amennyiben lehetséges – az egyetem hivatalos címét:

Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

Fontos, hogy az egyetem nevét mindig egységesen, a fentieknek megfelelően adjuk meg! A cím esetében az egységes irányítószám használat fontos.

Példák:

Department of Polymer Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of

Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Department of Theoretical Physics, Institute of Physics, Budapest University of Technology and

Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Kutatócsoportok

Kutatócsoport feltüntetése esetén (pl. befogadott, külső szervezet által is támogatott kutatócsoportok, tanszéki kutatócsoport) két külön affiliáció tüntetendő fel: először a BME (tanszéki) affiliáció, majd ezt követően a kutatócsoport. Például Szerző neve a,b

  1. a) Department of Polymer Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of

Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

  1. b) MTA-BME Research Group for Composite Science and Technology, Budapest University of

Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

Külsős Doktoranduszok

„Külsős” doktoranduszok illetve a Kooperatív Doktori Program esetében külön affiliációként kérjük feltüntetni a BME befogadó tanszékét és a külső kutatóhelyt.  Az egyetemi rangsorokban lévő pozíciót befolyásolja az affiliációk feltüntetésének sorrendje.  Ezért, ha egy doktorandusz a BME-n keresztül ösztöndíjban részesül (állami ösztöndíj, SH, KDP), akkor kérjük, hogy a BME-s affiliáció szerepeljen az első helyen.

Példa olyan esetben, ahol a BME-s doktorandusz az első szerző:

Első_szerző_neve1, 2 and Második_szerző_neve2

1

Department of Theoretical Physics, Institute of Physics, Budapest University of Technology and

Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary 2

Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, H-1525 Budapest,

P.O. Box 49, Hungary

Többes affiliációk

Azok a szerzők, akiknek a műve, publikációja több egyidejűleg fennálló jogviszony keretében készül, amelyek között van BME-s jogviszony, az ehhez tartozó műegyetemi affiliációjukat is feltüntetik, törekedve arra, hogy a BME affiliáció szerepeljen a sorrendben első helyen.

Tanszéki Affiliációs Minták

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Material Handling and Logistics Systems, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Gépjárműtechnológia Tanszék

Gépjárműtechnológia Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Automotive Technologies, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Control for Transportation and Vehicle Systems, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Transport Technology and Economics, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Repüléstudományi és Hajózási Tanszék

Repüléstudományi és Hajózási Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Aeronautics and Naval Architecture, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.

Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Railway Vehicles and Vehicle System Analysis, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.