Menü Bezárás

Kutatási kompetenciák

A Karon folyó mérnökképzés első számú szellemi tartaléka a tanári kar aktív kutatótevékenységében rejlik mai is. Az egyetemeken oktató tanárok tevékenyen részt vesznek a tudományos kutatásban új elméletek és gyakorlati eljárások kidolgozásával. A növekvő szám­ban elnyert állami megbízások, valamint az OTKA pályázatain elnyert támogatások a Karon működő tudományos iskolák tevékenységének elismerését is jelentik. A hazánkban megtalálható külföldi érdekeltségű vállalatokkal, többek között a Knorr-Bremse-vel, a Robert Bosch Kft.-vel és a Continentallal is számos kutatás-fejlesztési projektben működik együtt a Kar.

A tudományos és az oktatási tevékenység során szerteágazó nemzetközi kap­csolatokat hoztunk létre és a nemzetközi szintű információcsere által kutatásaink minősége megközelíti Európa élvonalát. Szoros munkakapcsolat alakult ki osztrák, német, holland, francia és svájci egyetemekkel, valamint igyekeztünk fenntartani szakmailag megalapozott együttműködésünket a lengyel, ukrán, szlovák és orosz kollégákkal. A környező országok szakembereivel való tudományos-szakmai együttműködést a Kar mindig igen fontosnak tartotta és tartja ma is. A külföldi tudományos konferenciákon való rendszeres részvétel megalapozta a hazai nemzetközi konferenciaszervezési tevékenységet. Az európai egyetemekkel való tudományos együttműködés fenntartását a CEEPUS pályázatok teszik lehetővé. Ezek biztosítják a hallgatói, doktorandusz és oktatói mobilitást is. Az EU országok egyetemeivel a SOCRATES-ERASMUS programok biztosítják a kapcsolat tartását.

Karunk 2015 óta tagja az ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) szervezetnek, melyen keresztül első kézből juthatunk H2020-as pályázati információhoz és lehetőségünk van ajánlások megfogalmazására is. Továbbá a tematikus csoportokon keresztül direkt pályázati lehetőségekben is részt tudunk venni.

Kutatási területek