Menu Close

A Kar vezetői

Dr. Varga István – dékán

Célom, hogy olyan kari fejlesztési stratégiát alakítsunk ki és valósítsuk meg, amely tovább erősíti a hazai kiválóságunkat, és lehetőség szerint egyes területeken a tágabb régió és Európa élvonalába kerülhessünk. Fontos, hogy kidolgozzuk azt a széles körben egyeztetett kari fejlesztési stratégiát, amely valamennyi területen meghatározza a kar rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit és illeszkedik a BME fejlesztési terveihez, valamint a kutatóegyetemi stratégiához. Egyik alapvető célom a kari tudományos teljesítmény növelése. Ez jelenti mind a publikációs teljesítmény javítását, mind a tudományos fokozatok (PhD, Dr. habil. és MTA doktora) számának növelését. A mindennapi munka során nagyobb mértékben szeretném kihasználni a korszerű infokommunikációs technikák adta lehetőségeket.

Dr. Török Ádám – tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Török ÁdámA tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pozícióban végrehajtott tevékenységek akkor lehetnek hosszú távon sikeresek, ha a Kar minden szakterületét egyaránt segítve dolgozom. Fontosnak tartom, hogy az egyes tanszékek kedvező gyakorlatai átkerüljenek a többi szervezeti egységre is, hiszen a Kar egyes tanszékei, külön-külön csak korlátozottan lehetnek sikeresek tudományos és nemzetközi területen. A járműipar az ipar fejlődésének egyik kulcsszava, a közlekedés mind nemzetgazdasági mind EU szempontból igen fontos prioritás, a logisztika pedig egy kulcsfontosságú a különböző nemzetgazdasági és vállalati területeken megvalósított folyamatok fejlesztése szempontjából.

Dr. Mészáros Ferenc – oktatási dékánhelyettes

Dr. Mészáros FerencMegbízatásom alatt célom, hogy a megkapott stafétabotot zökkenőmentesen továbbvigyem, az oktató kollégák és a hallgatók további megelégedésére. Feladatvégzésemben nagyban kívánok támaszkodni a Karon eddig megszerzett tapasztalatokra, jó gyakorlatokra, korábbi hivatalvezetői és a tanulmányi bizottságban végzett munkámra, az oktató és az adminisztratív feladatot végző munkatársakra, valamint a Hallgatói Képviselet érintett felelőseire.

Dr. Mándoki Péter – gazdasági dékánhelyettes

A gazdasági dékánhelyettesi pozíció betöltésével fő feladatomként a Kar dékánjának munkáját kívánom segíteni, gazdasági feladatainak ellátásában. Fontosnak tartom a Kar finanszírozhatóságának folyamatos fenntartását. Ebben szakirányú végzettségem, tanszékemen folyamatosan végzett gazdasági feladataim, valamint egyéb megbízásokban szerzett tapasztalataim támogatnak. Szükségesnek látom a karon belüli információáramlás javítását is gazdasági területen.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjai

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjai

1951–1952
Dr. Rostásy István, a KME igazgatója
1952–1955
Dr. Turányi István, a KME igazgatója
1955–1957
Dr. Turányi István, a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja
1957–1964
Dr. Kádas Kálmán, a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja
1964–1967
Dr. Silbersdorff László, a Közlekedési Üzemmérnöki Kar dékánja
1967–1973
Dr. Turányi István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
1973–1979
Dr. Orosz József, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
1979–1985
Dr. Lévai Zoltán, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
1985–1990
Dr. Michelberger Pál, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
1990–1997
Dr. Zobory István, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
1997–2005
Kövesné Dr. Gilicze Éva, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
2005–2012
Dr. Kulcsár Béla, a Közlekedésmérnöki Kar dékánja
2012– 2019
Dr. Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja
2019–
Dr. Mándoki Péter, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja