Menü Bezárás

Bemutatkozás

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) a közlekedési folyamatok és a járműüzemeltetés tervezésére, szervezésére, irányítására, valamint a kapcsolódó komplex technikai feltételek biztosítására 1951. óta képez okleveles mérnököket. A közlekedésmérnök képzés ekkor és ezekkel a célkitűzésekkel indult Szegeden a Közlekedési Műszaki Egyetem megalapításával. 1953-ban az egyetem Szolnokra került, 1955-ben pedig a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) harmadik karaként sorolták be, aminek eredményeként a Kar 1957-ben végleg Budapestre költözött. Mai státusát a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem 1967-ben történt egyesítésekor nyerte el, és ma már, a kor követelményeinek megfelelően, a közlekedés, a szállítás, valamint a közlekedési eszközöket, az anyagmozgató gépeket és az építőipari gépeket gyártó és javító ipar feladatainak ellátására képez okleveles mérnököket.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon az alapképzés keretében három BSc szakot kínál. A közlekedésmérnöki alapszakon (BSc) a közlekedéssel, szállítással és gépesítéssel kapcsolatos folyamatok ismeretei sajátíthatók el. A közlekedés és szállítás gépeivel, berendezéseivel – a járművekkel és mobil gépekkel – kapcsolatos ismeretek a járműmérnöki alapszak (BSc) keretében sajátíthatók el. A vállalatokon belüli és vállalatok közötti komplex logisztikai folyamatok és rendszerek elemzéséhez és működtetéséhez szükséges ismeretanyag a logisztikai mérnöki alapszak (BSc) keretében szerezhető meg. A mesterképzésre a Kar négy MSc szakot: a Közlekedésmérnöki (MSc), a Járműmérnöki (MSc), és a Logisztikai mérnöki (MSc), valamint az angol nyelvű Autonóm járműirányítási mérnök (MSc) mesterszakokat kínálja, amelyek közül a Logisztikai mérnöki mesterképzés levelező formában is indul.

A legjobb eredményeket elért végzett hallgatóknak az MSc diploma megszerzése után lehetőség nyílik a karunkon folyó doktorandusz képzésbe történő bekapcsolódásra, és ennek keretében részt vehetnek a Kandó Kálmán Doktori Iskolában folyó képzésben, amely a hazai közlekedési és járműtechnikai tudományos utánpótlás nevelésének egyik fő forrása.

Karunk mindig is fontosnak tartotta a végzett okleveles mérnökök szervezett továbbképzését, és már régóta folytat gazdasági mérnökképzési és szakmérnök-képzési tevékenységet. A képzés a kor követelményeinek megfelelően folyamatosan bővül, a hagyományos járműgépész, városi közlekedési, közlekedési rendszertechnikai és közlekedésbiztonsági műszaki szakértői szakokon túl a műszaki diagnosztika, a karbantartás, a mérnöki menedzsment és logisztika területén is tovább léptünk új posztgraduális szakirányok beindításával. A kar intenzív és szoros ipari kapcsolatai révén folyamatosan együttműködik a tudományterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi vállalati partnerekkel, kiaknázva a kar és az ipar számára is előnyös szinergikus hatásokat.

A felvételivel kapcsolatban mindenképpen célszerű megtekinteni a kari honlapon található információkat, és elolvasni a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató karra vonatkozó részeit. Ha valakinek kérdése merülne fel, vagy részletesebb tájékoztatást szeretne kapni a karral vagy az oktatással kapcsolatban, készséggel ad felvilágosítást a kar Dékáni Hivatala.