Menü Bezárás

Kutatási témák

Közösségi közlekedés minőségének javítása – a módválasztás elősegítése a közösségi közlekedés előnyben részesítésén keresztül

 • Előnyben részesítési eljárások kombinációinak vizsgálata, stratégiák kidolgozása
 • Dinamikus előnyben részesítés modelljének kidolgozása, az elérhető rendszerelőnyök értékelése
 • Várható eljutási idő becslése, minimalizálása és megbízhatóságának növelése

Forgalmi modellezés felhasználása intelligens közlekedési rendszerek kialakításában

 • Forgalmi modellezési módszerek, eljárások összehasonlítása
 • Városi forgalomszabályozási módszerek továbbfejlesztése dinamikus forgalom előrebecslés segítségével
 • Az eljutási idő megbízhatóságára ható tényezők elemzése, megbízhatóság növelése

Multimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása

 • Multimodális utazástervező rendszereket értékelő módszer kidolgozása
 • Utascsoportok igényeinek vizsgálata személyes preferenciák alapján
 • Napi tevékenységi láncok szervezése LBS technológiával

Intelligens közlekedési szolgáltatások vizsgálata a közlekedésmodellezés során

 • Közlekedési információs asszisztens, megbánások minimalizálásának modellezése
 • Közlekedési mód- és útvonalválasztás elemzése, befolyásolása
 • Utazási szokások pszichológiája és racionalitásának vizsgálata

Közúti forgalmi jellemzők befolyásolása integrált infokommunikációs technológiával

 • Biztonság növelése forgalmi menedzsment és információs szolgáltatások által
 • Forgalmi menedzsment és parkolás vizsgálata autópályán
 • Időjárásfüggő irányítás autópályán

Személyközlekedési rendszerek összekapcsolása, a folyamatok adaptív szervezési és irányítási módszereinek fejlesztése a légi közlekedésben

 • Integrált légi utasinformációs rendszer modelljének kidolgozása
 • A helyváltoztatási folyamat időelemeinek vizsgálata
 • Mobil alkalmazások szerepének vizsgálata a helyváltoztatásban
 • Alkalmazás működési modelljének kidolgozása,
 • Légi személyszállítás minőségértékelési módszerének kidolgozása

Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló algoritmus fejlesztése

 • Heurisztikus algoritmusok vizsgálata (Hangyakolónia algoritmus, genetikus algoritmus)
 • Multimodális hálózatok kezelése
 • Egyéni és közösségi közlekedés összekapcsolása

A kerékpáros közlekedés integrálása a városi közlekedési rendszerbe

 • Kerékpáros közlekedés jellemzőinek meghatározása
 • A kerékpáros közlekedési hálózatot minősítő mutatószámok kidolgozása
 • Szimulációs modell megalkotása, számítógépes alkalmazás készítése

Utazói és üzemeltetői döntések befolyásolása integrált telematikai szolgáltatással a mobilitási igények és helyváltoztatási minőség alapján

 • Újszerű közlekedési módok minőségének vizsgálata
 • Utazói módválasztás modellezése
 • Döntéstámogató alkalmazás fejlesztése

Gépjárművek

 • Ipari és mezőgazdasági hulladékból előállított bioetanol és biogáz alkalmazása belsőégésű motorban
 • Járműdesign és konstrukció kölcsönhatásának vizsgálata
 • Hibrid kipufogógáz visszavezetés vizsgálata
 • Határfelületek és nedvesedési viszonyok változtathatóságának vizsgálata
 • Lézersugaras fém-műanyag kötések

Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs kapcsolatának elemzése és fejlesztése

 • Szimulációs modellel támogatott online anyagáramlási rendszerek vizsgálata
 • Adaptív szimuláció fejleszthetőségének vizsgálata az anyagáramlási rendszerek előrejelezhetősége érdekében

Emelőgépek alkalmazhatóságának kutatása a korszerű termelő rendszerek anyagellátásában

 • Emelőgépek munkavédelmi és biztonságtechnikai kérdései
 • Új emelőgép konstrukciók vizsgálata az anyagellátásban érdekében

Autonóm, mobil robotokból álló anyagmozgató rendszer integrálhatósága ipari gyártórendszerekbe

 • Vezetőnélküli targoncák navigációjának vizsgálata, azok egymás közötti, valamint SAP-val való kommunikációja
 • Mobil robotok alkalmazási vizsgálata az iparban

Üzleti Intelligencia megoldások logisztikai célú alkalmazásának továbbfejlesztése korszerű optimumkeresési eljárások, MI integrálásával

 • Fuzzy-Evoluciós-Neurális algoritmusok vizsgálata, és a logisztikai rendszerekben való alkalmazható módszerek és eljárások kifejlesztésére
 • Evolúciós számítási technikák vizsgálata sztochasztikus problémákra
 • Idősorok vizsgálata és előrejelzése ARIMA modell, illetve DA segítségével

Termelési rendszereket kiszolgáló logisztikai folyamatok hatékonyságának növelése, az irányító-berendezések intelligencia szintjének növelésével

 • A jelenleg alkalmazott hardverek a meglévőkön kívül még milyen feladatok ellátására alkalmazhatók
 • A termelés irányítás hatékonysága fejleszthető e az anyagmozgató rendszerből származó információkkal

Építési folyamatok logisztikai elvű elemzése

 • Az építési munkák folyamatrendszerének feltérképezése, optimalizálás lehetőségeinek kutatása
 • Pilot rendszer alkalmazásának kialakítása (on board systems, GPS)

A városi áruszállítás fejlesztése city logisztikai megoldások segítségével

 • A konszolidált városi áruszállítás mezoszkopikus modelljének felállítása, és alternatívák összehasonlítása szimulációval
 • Ellátási lánc struktúrák optimalizálása, illetve a szállítási technológia kiválasztása

Intelligens távérzékelési és modellezési módszerek alkalmazhatósága az építésgépesítésben

 • Intelligens szenzorok, 3D leképezők és kamerás rendszerek új alkalmazási lehetőségeinek feltárása
 • CAM-CAD rendszerek által létrehozott 3D modellek alkalmaz-hatóságának vizsgálata a 3D-s objektum összehasonlítás, felismerés területein

Nem konvencionális optimalizációs eljárások a szolgáltatásjellegű folyamatok logisztikájának hatékonyságnövelésében

 • Szolgáltatások logisztikája: Logisztika a háztartásban? Az oktatásban? Az ügyintézésben? A betegek ellátásban?
 • Újszerű logisztikai modellek kidolgozása olyan szolgáltatási területekre és problémákra, amelyek fő funkciója elsősorban nem logisztikai jellegű

A lean eszközök vizsgálata tudományos módszerekkel

 • A lean eszközök mögötti paradigmák vizsgálata
 • A lean eszközök korlátainak feltárása
 • A húzó rendszerek, a kanban rendszer és a heijunka alkalmazhatósága

Gépészeti ábrázolástechnológia átalakítása a 3D modellezés prioritásainak figyelembe vételével

 • Műszaki rajz szabályrendszere a kézi rajzhoz lett kifejlesztve
 • 3D tervezőrendszerek 2D generáló algoritmusa ezeket a szabályokat nem teljes mértékben ismeri
 • A valós mérnöki gyakorlat és a szabályrendszerek frissítése, közelítése
 • Ajánlások szoftver fejlesztők, szabványkészítők felé

Vázszerkezetek rugalmas-képlékeny stabilitása

 • A kutatás célja a rugalmas, illetve képlékeny alak-változásnál fellépő stabilitásvesztési módok, kritikus terhelések számítása

Közlekedési rendszereknél fellépő nemlineáris hullámjelenségek

 • Egy járműoszlop valamely elemének lassulása (gyorsítása) hullámszerűen terjed, a kutatás célja a jelenség mélyebb megértése

Közlekedés- és Járműirányítás


 • Jármű-infrasturktúra hálózatok alkalmazása járműfelügyeleti és -irányító rendszerekben
 • Ólomvasas akkumulátorok állapotdetektálása gépjárműben történő energia menedzsment céljából
 • Egyoszlopos raktári felrakógépek oszloplengéseinek csökkentése korszerű irányításelméleti módszerek alkalmazásával
 • Optimális követő szabályozás pilóta nélküli légieszközhöz
 • Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózaton
 • LPV módszerek alkalmazása az integrált járműirányítási rendszerek minőségi jellemzőinek javítására
 • Újszerű módszerek városi forgalom méréséhez és irányításához
 • Adaptív sebességszabályozó tervezése forgalmi, környezeti, járműdinamikai és járművezetői paraméterek alapján