Menü Bezárás

MSc szakok

A Kar MSc képzéseinek feladata, hogy a BSc alapszakokon megszerzett ismereteket kiegészítse azokkal a főleg elméleti, kisebb részt gyakorlati ismeretekkel, melyeket az okleveles mérnöki végzettség megkíván. Mindemellett a szakirányok keretében lehetőséget ad egy kiválasztott szakterületen való elmélyülésre is.

Duális képzéseink

Duális képzéseink célja a nagy ipari kultúrával és tudásbázissal rendelkező cégekkel történő szoros együttműködés, melynek során a hallgatók az elméleti felkészítés mellett közvetlenül a cégeknél szerezhetik meg a gyakorlati tapasztalataikat.

Járműmérnök

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmozgatógépek üzemeltetésére.

KreditelismerésBővebben a képzésről

Közlekedésmérnök

A képzés célja olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési, áru- és személyszállítási folyamatok tervezésére szervezésére és működtetésére, képesek ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit.

KreditelismerésBővebben a képzésről

Logisztikai mérnök

A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek logisztikai folyamatok és rendszerek tervezésére, működtetésére és irányítására, valamint e folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.

KreditelismerésBővebben a képzésről

Autonóm járműirányítási mérnök

A képzés célja olyan autonóm járműirányítási mérnökök képzése, akik képesek az autonóm járművekből kialakuló közlekedési rendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemeltetésére, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

KreditelismerésBővebben a képzésről

PhD

A Karunkon mérnöki oklevelet szerzett legjobb hallgatóink a Kandó Kálmán Doktori Iskola keretében folyó 4 éves szervezett képzés keretében végezhetik tanulmányaikat és kutató munkájukat. A képzés elmélyítő jelleggel három lényeges területet fog át: magas szintű természettudományi alapismereteket, szakmai alapozást és szaktárgyakat a gépészeti (járműtechnikai) tudományok (járművek, mobil gépek), a közlekedéstudomány és a logisztikai tudomány területéről.

Bővebben a képzésről