Menu Close

MSc tantervek

Közlekedésmérnöki MSc mesterszak

Tanterv letöltése

Járműmérnöki MSc mesterszak

Tanterv letöltése

Duális képzés

Logisztikai mérnöki MSc mesterszak

Tanterv letöltése

Autonóm járműirányítási mérnök MSc mesterszak

Tanterv letöltése


Moodle hallgatói segédlet

A 2018-ban bevezetett tantervek két féléves Diplomatervezés tantárgyak felvételének követelményeinek kialakításával egyidőben – ehhez illeszkedve – a 2016-os tanterven teljesítendő Diplomatervezés tantárgy követelménye is megváltozott a 2018/19/2 félévtől kezdődően a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki mesterképzési szakokon.

A főbb változások: 6 kredit – nem természettudományos alapozó ismereteket felölelő – mintantanterv szerinti tantárgy és a Testnevelés mint kritérium tantárgy felvehető a Diplomatervezés tantárgy mellé. A korábbi rendelkezésektől eltérően tehát, a Diplomatervezés tantárgy felvételéhez szükséges feltételek:

 • a mintatantervben szereplő valamennyi természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése,
 • minimum 84 kredit összegyűjtése,
 • és a nappali tagozat esetén a 4 hetes Szakmai gyakorlat kritérium tantárgy teljesítése.

A közlekedésmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:

 • Matematika M1 közlekedésmérnököknek TE90MX59
 • Irányításelmélet KOKAM142
 • Döntéselőkészítő matematikai módszerek KOKKM221
 • Numerikus módszerek KOVRM121
 • I+K technológiák KOKAM104
 • Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A járműmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:

 • Korszerű anyagok és technológiák KOGGM601
 • Irányításelmélet KOKAM142
 • Numerikus módszerek KOVRM121
 • Rendszertechnika és rendszeranalízis KOVRM129
 • Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A könnyítések már a 2019. január 25-én kezdődő tantárgyfelvételi időszaktól érvényesek!

Frissítve: 2021.06.08.