Menu Close

MSc tantervek

Közlekedésmérnöki MSc mesterszak tantervek

2010–2015
2016-2017
2018-tól

Járműmérnöki MSc mesterszak tantervek

2010–2015
2016-2017
2018–tól

Duális képzés

Logisztikai mérnöki MSc mesterszak tantervek

2010–2015
2016-2017
2018-tól

Autonóm járműirányítási mérnök MSc mesterszak tantervek

2018-tól


Moodle hallgatói segédlet

A 2018-ban bevezetett tantervek két féléves Diplomatervezés tantárgyak felvételének követelményeinek kialakításával egyidőben – ehhez illeszkedve – a 2016-os tanterven teljesítendő Diplomatervezés tantárgy követelménye is megváltozott a 2018/19/2 félévtől kezdődően a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki mesterképzési szakokon.

A főbb változások: 6 kredit – nem természettudományos alapozó ismereteket felölelő – mintantanterv szerinti tantárgy és a Testnevelés mint kritérium tantárgy felvehető a Diplomatervezés tantárgy mellé. A korábbi rendelkezésektől eltérően tehát, a Diplomatervezés tantárgy felvételéhez szükséges feltételek:

 • a mintatantervben szereplő valamennyi természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése,
 • minimum 84 kredit összegyűjtése,
 • és a nappali tagozat esetén a 4 hetes Szakmai gyakorlat kritérium tantárgy teljesítése.

A közlekedésmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:

 • Matematika M1 közlekedésmérnököknek TE90MX59
 • Irányításelmélet KOKAM142
 • Döntéselőkészítő matematikai módszerek KOKKM221
 • Numerikus módszerek KOVRM121
 • I+K technológiák KOKAM104
 • Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A járműmérnöki mesterképzési szak természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgyai:

 • Korszerű anyagok és technológiák KOGGM601
 • Irányításelmélet KOKAM142
 • Numerikus módszerek KOVRM121
 • Rendszertechnika és rendszeranalízis KOVRM129
 • Elektronika-elektronikus mérőrendszerek KOKAM103

A könnyítések már a 2019. január 25-én kezdődő tantárgyfelvételi időszaktól érvényesek!

Frissítve: 2020.07.22.