Ke071B0233dves leendő hallgató!

Az élet egyik legnagyobb döntéséhez, a pályaválasztáshoz szeretnénk segítséget nyújtani jelen kiadványunkkal. A kiadvány áttekintést ad a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának képzéseiről, az itt végzett mérnökök szakterületeiről, és bemutatja a kar szellemi és kulturális életét.

Mindenki megtapasztalta az élete során, hogy a helyváltoztatási igény az egyik legalapvetőbb emberi tulajdonság. Ki lehet jelenteni, hogy közlekedés nélkül megáll az élet, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy közlekedésre mindig szükség lesz a jövőben is. Az évszázadok során hatalmas fejlődésen ment keresztül az emberi civilizáció és technológia. A mai közlekedési rendszerek már rendkívül összetettek és bonyolultak, akár a közlekedés járműveire, akár a közlekedés szervezésére gondolunk. A járművek, a közlekedési- és logisztikai rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez kiváló, jól képzett szakemberekre van szükség.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2016-ben ünnepelte alapításának hatvanötödik évfordulóját. Ez az idő a műegyetem életében is már egy számottevő időszak, és reméljük, hogy karunk még sokáig a hazai, elsőszámú műszaki egyetem meghatározó kara lesz. A hozzánk tartozó járműtechnika, a közlekedés és a logisztika a modern, globális gazdaság katalizátora. Az Európai Unión belül e három ágazat együtt az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület. Magyarországon a járműipar különösen dominál: ez adja a magyar ipari termelés és az export jelentős részét.

Minden hetedik munkavállaló a járműiparból, a közlekedési- és logisztikai ágazatokból kapja a fizetését. A nálunk végzett mérnökök elhelyezkedési esélyei jók, sőt jelentős többletkereslet mutatkozik irántuk. Napjainkban megfigyelhető az automatizáltság folyamatos térnyerése, így 2015-ben létrehoztuk a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központot, melynek célja az ipari és akadémiai szféra, illetve az oktatás és a kutatás szoros összekapcsolásával magasan kvalifikált szakemberek képzése és a kutatás-fejlesztés bázisának megerősítése Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan 2018-ban tervezünk indítani egy „Autonomous Vehicle Control Engineer” nevű új mesterszakot is.

A karon folyó oktató- és kutatómunka célja rendszer szemléletű közlekedésmérnökök, logisztikai mérnökök, járműmérnökök alap- (BSc), mester (MSc), valamint doktori szintű (PhD) képzése; illetve szakmai és tudományos továbbképzése.

A közlekedésmérnöki, a logisztikai mérnöki és a járműmérnöki alapképzéseinkre szeretettel várjuk a középiskolát végzett diákokat!

Dr. Varga István
dékán