Menü Bezárás

Diplomaterv követelmények változása a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki mesterképzési szakokon!

A 2018-ban bevezetett tantervek két féléves Diplomatervezés tantárgyak felvételének követelményeinek kialakításával egyidőben – ehhez illeszkedve – a 2016-os tanterven teljesítendő Diplomatervezés tantárgy követelménye is megváltozott a 2018/19/2 félévtől kezdődően a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki mesterképzési szakokon.

Főbb változások:

6 kredit – nem természettudományos alapozó ismereteket felölelő – mintatanterv szerinti tantárgy és a Testnevelés mint kritérium tantárgy felvehető a Diplomatervezés tantárgy mellé. A korábbi rendelkezésektől eltérően tehát, a Diplomatervezés tantárgy felvételéhez szükséges feltételek:
– a mintatantervben szereplő valamennyi természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése,
– minimum 84 kredit összegyűjtése,
– és a nappali tagozat esetén a 4 hetes szakmai gyakorlat kritérium tantárgy teljesítése.

A könnyítések már a 2019. január 25-én kezdődő tantárgyfelvételi időszaktól érvényesek!