Menü Bezárás

Új dékán a KJK élén

Dr. Varga István, a kar egykori dékánja és Dr. Mándoki Péter, a kar új dékánja

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon tavasszal dékánválasztás zajlott le, ahol a Kari Tanács elsöprő többséggel támogatta Dr. Mándoki Péter pályázatát. Dr. Józsa János rektor döntése értelmében 2019. augusztus 1-től Dr. Mándoki Péter látja el a karon a dékáni feladatokat, megbízatása 3 évre szól. Az új dékán korábban 7 éven keresztül a kar gazdasági dékán-helyettese volt, így tevékenyen részt vett kar irányításában. A távozó Dr. Varga István két cikluson keresztül, 2012 óta vezette a kart, dékáni megbízatása 2019. július 31-én járt le.

Dr. Mándoki Péter dékán munkájához sok sikert kívánunk!