Menü Bezárás

Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén

Lezárult a 2017-ben indult, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a győri Széchenyi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében megvalósul „Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm jármű irányítási technológiák területén” elnevezésű EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt. Projektünk az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 – „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című konstrukció keretében került támogatásra 2017. június 1. – 2022. május 31. közötti időszakban és a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A programban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem fogott össze, hogy növelje az autonóm járműirányítás területén a kutatói létszámot az utánpótlás biztosításával, ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást, fejlessze a konzorciumi partnerek tehetségsegítő programjait, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, valamint hogy elősegítse a konzorciumi partnerek fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe.

Fotó: BME – Geberle Berci

A projekt záróeseményének megrendezésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kerül sor 2022. május 31-én. Az ünnepi eseményen a konzorciumi partner-egyetemek vezetői és munkatársai, valamint a projektben résztvevő hallgatók és oktatók vettek részt.

Dr. Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a vendégeket, aki beszédében hangsúlyozta az innovatív fejlesztések és a fiatalok kutatói pályára való terelésének fontosságát.

Ezt követően a konzorciumi partnerek bemutatták a négy év során elért eredményeiket. A Műegyetem képviseletében Dr. Gáspár Péter szakmai vezető számolt be a pályázat eredményeiről, majd Dr. Gede Mátyás szakmai vezető, az ELTE képviseletében ismertette az egyetem megvalósított vállalásait. A Széchenyi Egyetem részéről Pup Dániel szakmai vezető beszélt a Győrben elért eredményekről, majd a projektben résztvevő hallgatók osztották meg tapasztalataikat a vendégekkel. A Műegyetemről Kővári Bálint és Farkas Péter, az ELTE-ről Bálint Csaba, Tóth Tekla és Korom Szilárd tartottak beszámolót. Az Széchenyi István Egyetem képviseletében Krecht Rudolf és Markó Norbert számoltak be a projekt során megvalósított kutatásaikról.

Fotó: BME – Geberle Berci

A projekt keretében a kutatói utánpótlást támogató programokban összesen 986-an vettek részt, a projektben 126 fiatal kutató működött közre, a támogatás eredményeként 227 publikáció jelent meg, valamint 161 esetben kaptak támogatást hazai és nemzetközi tudományos konferencia-előadások megtartására a fiatal kutatók.

A projektről bővebb információt a https://www.inf.elte.hu/efop2017/autonom; https://jkk-web.sze.hu/projektek/tehetseggondozas-es-kutatoi-utanpotlas-fejlesztese-autonom-jarmuiranyitasi-technologiak-teruleten/; http://www.kjit.bme.hu/index.php/hu/kutatas/efop-3-6-3 oldalakon olvashatnak.