Menü Bezárás

Megújult a BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékén működő BME Traffic Lab honlapja!

A labor együttes célja a tudományos kutatás és az ipari együttműködések erősítése. A labor fő kutatási területei a klasszikus forgalommodellezés, -irányítás, és -becslés mellett modern adatfúziós és „big data” alkalmazások a közúti közlekedés tágabb értelemben vett (mobilitás) területén. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kap a magasan automatizált, összekapcsolt járművekkel (V2X) kapcsolatos kutatás és fejlesztés is. Ezen belül V2X alapú irányítások fejlesztése, tesztelése és validálása folyik a laborban a kommunikáció teljeskörű szimulációjának segítségével beleértve a V2V, V2I, valamint a C-V2X nyújtotta 5G technológiákat is. A megoldásaink módszertanát tekintve erősen jelen vannak különböző szimulációs technikák: a mikro-, mezo-, illetve makroszintű forgalomszimulációk, valamint a különböző szoftver és hardver elemek együttes alkalmazása és/vagy szimulációja („co-simulation” és „mixed reality” megoldások). Tevékenységünk egyik kiemelt feladata egy olyan, rugalmas közúti forgalomirányító rendszer fejlesztése a ZalaZONE tesztpályára, amely által bővülni fognak az automatizált mobilitás (CCAM) tesztelési lehetőségei a hagyományos megoldásokkal szemben. https://traffic.bme.hu/