Menü Bezárás

„A jövő Te vagy!” – ÚNKP a Közlekkaron is!

„A jövő Te vagy!” – ÚNKP-s kutatások és kiválóságok a Műegyetemen” címmel idén is sor kerül online konferenciánkra 2023. június 7-én 10 – 16 óra között.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program eseményén 196 ösztöndíjas fog beszámolni kutatási eredményeiről 19 szakterületi szekcióban. A részvétel a Microsoft Teams platformon zajlik, ahová az alábbi linken lehet becsatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk3YjEwNGUtZDE2YS00ODMyLTg0MzMtMmJhN2IzYWY3MWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227faa23b0-9c44-4e0a-ab64-ae82faebcdab%22%7d

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar az alábbi, Közlekedés- és járműtudomány szekcióban fogja előadásait tartani:

 

10:00-10:20 Novák Márton A zalaegerszegi ZalaZone tesztpálya járműipari és – mérnöki jelentőségének vizsgálata
10:20-10:40 Pelenczei Bálint Tanítóminta-priorizálási módszerek vizsgálata Megerősítéses Tanulás esetére járműirányítási alkalmazásokkal
10:40-11:00 Pethő Zsombor V2X alapú keresztirányú ütközésre figyelmeztető alkalmazás járműbiztonsági tesztelési módszerének kidolgozása
11:00-11:20 Lindenmaier László Objektumkövető algoritmusok fejlesztése járműipari környezetérzékelés támogatására
11:20-11:40 Hegedűs Tamás Ultra-lokális modell alapú irányítási struktúra kidolgozása autonóm járművek számára
11:40-12:00 SZÜNET
12:00-12:20 Fazekas Máté Mérések optimális súlyozásának vizsgálata gépi tanulás alapú módszerrel önvezető járművek önkalibráló algoritmusainak továbbfejlesztéséhez
12:20-12:40 Golarits Marcell Pszeudo-műhold képalkotásának és szenzorfúziójának modellezése
12:40-13:00 Gazdag Sándor Vizuális hasonlóságon alapuló lokalizációs eljárás mikro méretű drónoknak 3D városmodellekben
13:00-13:20 Szilágyi Dávid Új generációs légijárművek alkalmazásának operációs és műszaki feltételei a magyar egészségügyben
13:20-13:40 Rózsa Zoltán Multifunkciós robot járművek környezetérzékelésének kutatása
13:40-14:20 SZÜNET
14:20-14:40 Esztergár-Kiss Domokos Turisztikai szempontok meghatározása és rangsorolása tevékenységi láncok optimalizálása céljából
14:40-15:00 Dr. Török Árpád Autonóm rendszerek forgalmi folyamatainak biztonsági vizsgálata az eltérő hálózati struktúrák átjárhatóságának tükrében
15:00-15:20 Dr. Duleba Szabolcs János Szimulációs vizsgálatok csoportos döntéshozatalra a közlekedés fejlesztési döntésekben
15:20-15:40 Aradi Szilárd Optimális vasúti forgalomirányítási megoldások validálása valós infrastruktúra és forgalmi adatokon
15:40-16:00 Bécsi Tamás Multiágens megerősítéses tanulás ötvözése evolúciós algoritmusokkal járműirányítási problémák megoldására