Menü Bezárás

„MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat hirdetése

Az MMA idén ősszel negyedik alkalommal hirdeti meg „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázatát.

Pályázni olyan írásbeli pályaművel lehet, ami megfelel a következő feltételeknek:

  • Tudományos és gyakorlat által alátámasztott (műszaki, természettudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapul.
  • Benyújtója 40 évet be nem töltött olyan alkotó (pl. végzett PhD-s hallgató vagy fiatal), aki az eredményeket meghatározó „Mester és tanítványa” kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el.
  • A pályázatban az elvégzett kutatómunkát és az eredményeket úgy kell tömören bemutatni, hogy abban a „Mester” szerepe és méltatása (3-5000 karakter) is megfogalmazódjon.
  • A pályázat tartalmazzon egyéves konkrét kutatási tervet, amelyet írásbeli nyilatkozattal igazoltan befogad egy hazai kutatóhely.
  • A pályázó vállalja, hogy beszámol az egyéves kutatómunka eredményeiről és annak közleményeiben feltünteti az MMA „MICHELBERGER MESTERDÍJ” támogatását.

A DÍJ két részből áll:

  • A Mester részére Michelberger portrét ábrázoló plakett és oklevél,
  • a pályázó fiatal részére oklevél és egy éves (12 hónap) támogatás további tudományos kutatások folytatására (300 eFt/hó összegben).

A DÍJ-at az alapítók és a támogatók képviselőiből álló zsűri ítéli oda.

A DÍJ átadása: MMA közgyűlésen, vagy MMA nyilvános rendezvényen, ahol a díjazott rövid előadásban bemutatja a nevezett, illetve a támogatásból elért eredményeit.

Jelen kiírás eredményhirdetésének tervezett időpontja:

2023. november vége

A pályázat beadási határideje:

2023.11.20. (hétfő), 12 óra

A pályázat beadásának módja:

Benyújtás zárt borítékban. A borítékon kerüljün feltüntetésre: „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat; a pályázó neve, a pályamű címe, a pályázó elérhetősége: cím, e-mail cím, telefonszám

A pályázatot 1 példány nyomtatott változatban és elektronikusan, „pdf” formátumban egy adathordozóra mentve kell a Magyar Mérnökakadémia címére eljuttatni:

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (BME D. ép. 108. szoba)
Postacím: 1507 Budapest, Pf. 149.
Tel: +36(20)951 06 67
Email: mma@mernokakademia.hu

A pályázat tartalmazza a következő adatokat:

A pályázó neve, tudományos fokozata, a megszerzés helye, ideje, az egyéves új pályázatot befogadó kutatóhely adatai és befogadó nyilatkozata.

A korábbi kutatásokban: Mesterének neve, jelenlegi munkahelye, elérhetősége: címe, telefonszáma, e-mail címe.

A „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat kiírásának letöltése (PDF)