Menü Bezárás

Irány a világ! Megnyíltak az Erasmus+ pályázatok

Több száz európai, illetve ázsiai, dél-amerikai, sőt, még óceániai felsőoktatási intézményben is tanulhatnak a műegyetemi hallgatók.

2024. február 4-ig nyújthatók be pályázatok az Erasmus+ program különböző, 2024/2025. tanév őszi szemeszterre meghirdetett mobilitási és ösztöndíjlehetőségeire. A karspecifikus listából több száz, a Műegyetemmel partneri együttműködést kötött európai és Európán kívüli felsőoktatási intézmény közül választhatnak a hallgatók. A BME a nemzetközi mobilitással kapcsolatban két rendezvényt is szervez.

A Tempus Közalapítvány felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett, tanulmányi célú mobilitás pályázat részletes felhívása már elérhető a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság (BME NKI) honlapján. A pályázatokat elektronikus formában, a Neptun rendszerben lehet benyújtani (764 Jelentkezési lap ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjra pályázat). Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázók legfeljebb 5 külföldi intézményt jelölhetnek meg fogadóként, jelölve a preferenciát, prioritási sorrendet. Azok közül az intézmények közül választhatnak, akikkel a saját karuknak érvényes bilaterális szerződése van.  A megpályázható európai intézmények listája karonkénti bontásban, míg az Európán kívüli fogadóhelyek egy összesített listában érhetők el az NKI honlapján.

A nemrég megjelent felhívás a 2024/2025. tanév őszi szemeszterére vonatkozik, és minimum 3 hónap (90 nap), maximum 6 hónapos időtartamra nyerhető ösztöndíj. Az aktív státuszban alap- és mesterképzésben, illetve posztgraduális képzésben, kutatásokban résztvevőknek meghirdetett program pályázati feltételeit, a bírálatnál figyelembe vett egységes pontozási rendszert, a benyújtandó pályázat részleteit karspecifikusan tartalmazza a részletes kiírás. Fontos kritérium, hogy a pályázatot elnyert hallgatóknak vállalniuk kell, hogy teljesítenek a fogadó intézményben legalább 15 ECTS kreditet vagy ennek megfelelő kutatási tevékenységet, amelyből 10 kreditet visszatérés után elismertetnek a BME-n.

Az Erasmus+ programban elnyerhető ösztöndíjak és bizonyos feltételekhez kötött kiegészítő támogatások (esélyegyenlőségi, fogyatékkal élők támogatása, zöld utazás stb.) mértékéről részletes tájékoztatás szintén az NKI honlapján olvasható.

A benyújtott pályázatokat a Kari Erasmus+ Bizottság véleményezi, amelynek tagja többek mellett a kar dékánja által felkért Erasmus+ Koordinátor, az adott kar hallgatói képviseletének elnöke vagy annak delegáltja. A végleges eredményeket az Erasmus+ Iroda a honlapján teszi közzé 2024. március 22-ig.

Erasmus+ határidők a 2024/2024. tanév őszi szemeszterének ösztöndíjaihoz

Pályázatok benyújtási határideje Neptun rendszerben (elektronikusan)

2024. február 4.

Műegyetemi intézményi bírálat

2024. február 26-ig

Az első előzetes eredményeket kari bontásban az Erasmus+ Iroda közzéteszi

2024. március 4-ig

Fellebbezési, felszólalási lehetőség az előzetes eredmények ellen

2024. március 11-ig

A végleges eredményeket az Erasmus+ Iroda a honlapján közzéteszi

2024. március 22-ig

További információk és támogatás a kari Erasmus+ koordinátoroktól is kérhető. Neveik, elérhetőségeik a BME NKI oldalán találhatók.

A mobilitást segítő műegyetemi szervezet oldalán hallgatói beszámolók is olvashatók a különböző partnerintézményeknél elköltött tanulmányi, szakmai gyakorlati és kutatói hónapokról. (Európán kívüli élményekről szóló beszámolók pedig ezen a linken találhatók – szerk.)

***

BME-s ként Európán kívül

Rostási-Szabó Máté, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatója Mexikóvárosban a Technologico de Monterrey intézményben töltött 6 hónapot Campus Mundi ösztöndíjasként.

Sándor Panna, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) nemzetközi kommunikáció BSc-szakos hallgatója két félévet töltött a dél-koreai Inha Unversity-n, a 3 millió lakos számláló Incshon városában, közvetlenül Szöul mellett.

(A hallgatók részletes beszámolója a bme.hu-n olvasható – szerk.)

További beszámolók: https://nki.bme.hu/hallgatoi-beszamolok

***

Műegyetemi polgárként külföldön szerezhető tapasztalat

Az európai mobilitási program keretében nemcsak hallgatók, hanem a Műegyetem munkatársai, oktatók, kutatók is pályázhatnak külföldi tapasztalatszerzés támogatására.

Fehér Krisztina, a BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének adjunktusa, aki az Erasmus+ Staff Mobility for Training program keretében két hónapot töltött el a Montpellier-i Paul Valéry Egyetem (Université Paul Valéry – Montpellier 3) Középkorkutató Intézetében (Centre d’Études Médiévales). (Krisztina beszámolója a bme.hu-n olvasható – szerk.)

TZS-KJ

Fotók forrása: pixabay.hu

 

Facebook

Forrás: bme.hu