Menü Bezárás

Együttműködési megállapodás a BME és a Honvédelmi Minisztérium között

Dr. Czigány Tibor Rektor

A megállapodás célja az oktatás, a kutatás területén korábbra visszanyúló eredményes együttműködésük elmélyítése, tematikus összehangolása, kiterjesztése és intézményesítése.

2024. március 21-én együttműködési megállapodást írt alá Dr. Kutnyánszky Zsolt a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára, Czigány Tibor a Budapesti Gazdaságtudományi és Műszaki Egyetem rektora, valamint Pálfalvi András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem általános kancellárhelyettese.

Czigány Tibor rektor üdvözlő beszédében rövid áttekintést adott a Műegyetemen folyó munkáról, kiemelve, hogy a magyar kutató-fejlesztő mérnökök közel 70%-a a BME-n szerez diplomát. A rektor felhívta a figyelmet az intézmény nemzetközi beágyazottságára, sikereire is. Hazánknak az Európai Unióhoz történt 2004-es csatlakozás óta a BME nyerte el a velünk együtt csatlakozott V4 országok tekintetében a legtöbb uniós pályázatot. A Műegyetemet műszaki és természettudományos képzéseinek színvonala, széleskörű kutatás-fejlesztési portfóliója, alkalmassá teszi arra, hogy egyfajta háttér intézményként segítse a Honvédelmi Minisztérium munkáját. „A haza védelme fontos közügy, melyhez az egyetem magas szintű szakemberutánpótlás-képzéssel és kutatás-fejlesztési tevékenységgel csatlakozik. A mostani szerződés aláírása jó lehetőség az eddigi kapcsolatok elmélyítésére, valódi tartalommal való megtöltésére” – zárta beszédét Czigány Tibor.

Dr. Kutnyánszky Zsolt államtitkár

Dr. Kutnyánszky Zsolt válaszában kihangsúlyozta a mostani szerződés megújítja és új tartalommal tölti meg a 2020. októberében aláírt együttműködési megállapodást. A Honvédelmi Minisztérium elkészítette Honvédelmi Nevelési és Oktatási Keretstratégiáját, amely meghatározza az oktatás fejlesztési irányait, és a Védelmi Ipari Stratégiával együtt a védelmi ipari képzésfejlesztés alappilléreként szolgál. A minisztérium ezzel párhuzamosan erősíti, illetve új alapokra helyezi a felsőoktatási intézményekkel való együttműködését, melynek egyik legfontosabb célja a szakképzett munkaerő megtartása.

“A béke törékeny és hazánk biztonságának megőrzéséért folyamatosan tennünk kell. Magyarország békéjét és biztonságát csak úgy garantálhatjuk, ha megerősítjük az ország védelmi képességeit. A magyar kormány nemzetstratégiai célnak tekinti, hogy egy eszközeiben modern, elszánt és erős haderőt építsünk. Célunk, hogy az ütőképes, innovatív és high-tech Magyar Honvédség hatékonyan tudjon reagálni a biztonsági kihívásokra.” mondta Dr. Kutnyánszky Zsolt államtitkár köszönetét fejezte ki az egyetemnek, és hangot adott annak, hogy: „Bízom benne, hogy hallgatóik közül minél többen választják majd a szerződéses, hivatásos, vagy önkéntes tartalékos szolgálatot, hiszen a legnemesebb küldetés védeni a hazát.”

Az esemény moderátora Kovács Klára a Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóságának munkatársa volt.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint:

A Felek többek között kiemelt feladatnak tekintik az anyagtechnológiai, digitalizációs, mesterséges intelligencia-, autonóm eszköz-, távérzékelési, energiatárolási, ballisztikai, mechatronikai, légi- és űrjármű kutatás-fejlesztés és tudás magas szintű kompetenciáinak biztosítását, erre tekintettel a jelen megállapodásban vállalják, hogy konkrét védelmi innovációs és kutatás, fejlesztési projektek megvalósítása érdekében külön kötelezettségvállalást tartalmazó, jövőbeli írásbeli megállapodások kidolgozásában együttműködnek.

Dr. Varga István, Karunk dékánja, Dr. Czigány Tibor, a Műegyetem rektora, Dr. Kutnyánszky Zsolt államtitkár, Pálfalvi András általános kancellárhelyettes

A megállapodás folytatja és elmélyíti azt a gyakorlatot, amelyet más, fejlett védelmi technológiával rendelkező országok is folytatnak: az egyetemi tudásbázis és a honvédelem közösen dolgozik az országok védelmi rendszereinek fejlesztésén.

Forrás: bme.hu

Fotó: Geberle B.