Menü Bezárás

2024-es szenátusi tagválasztás eredménye

Az oktatói egyetemi polgárok szenátusi tagválasztása 2024.05.23-án sikeresen lezajlott a karon. A Választási Bizottság megállapította, hogy a választási eljárás a Szenátus Ügyrendjében előírtaknak megfelelően, szabályosan történt. A választás eredményét érdemben befolyásoló cselekmény nem történt.

Eredmény:

A választói névjegyzékben szereplők száma: 81 fő
Szavazásban részt vett: 74 fő
Érvénytelen szavazatok száma: 0 db
Érvényes szavazatok száma: 74 db

Az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma a jelöltek szavazólapon megadott sorrendje szerint:

Jelölt neve Szervezeti egysége Érvényes
szavazatok
száma
DR. VARGA ISTVÁN Gépjárműtechnológia Tanszék 49
DR. ZÖLDY MÁTÉ Gépjárműtechnológia Tanszék 25
DR. SZALAY ZSOLT Gépjárműtechnológia Tanszék 12
DR. MÁNDOKI PÉTER Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék 34
DR. FÖLDES DÁVID Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék 24

A szenátus karon megválasztott oktató egyetemi polgár tagjai:

DR. VARGA ISTVÁN egyetemi tanár (Gépjárműtechnológia Tanszék) és
DR. MÁNDOKI PÉTER egyetemi docens (Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék)

„A Szenátusi tagságot el nem nyert, de legalább az összes szavazat tizenöt százalékát megszerzett jelöltek a rájuk leadott szavazatok csökkenő sorrendjében a Szenátus póttagjává válnak.”

A szenátus póttagjai:

1. helyen póttag: Dr. Zöldy Máté egyetemi tanár (Gépjárműtechnológia Tanszék)
2. helyen póttag: Dr. Földes Dávid tudományos munkatárs (Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék)

Jogorvoslat lehetősége:

A jelen döntés ellen annak közzétételétől számított öt napon belül felülvizsgálati kérelemnek van helye, amelyet a választási bizottság elnökéhez kell benyújtani. A felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság bírálja el öt napon belül.

Választási bizottság:

elnök Dr. Török Ádám
tag Dr. Aradi Szilárd
tag Dr. Béda Péter
tag Dr. Simongáti Győző
tag Dr. Török Árpád