Menu Close

KT ülés – 2020. május 28.

MEGHÍVÓ 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2020. május 28-án,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő MS Teams-ben tartandó ülésére és a

Neptun UniPoll rendszerben tartandó szavazására, melynek időpontja

2020. május 28. 14.30 – 18.00 óra

Napirend

Előterjesztő, Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes: Javaslat képzési szakbizottságok aktualizálására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

Előterjesztő, Horváth Bence HK elnök: Javaslat a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak módosítására

Előterjesztő, Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes: Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar által gondozott képzések önköltségi díjai megállapításának módjára és összegére

Egyebek

Budapest, 2020. május 21.

Dr. Mándoki Péter

 dékán

Mellékletek:

2_KT_melléklet_KJK_HO-K_SZMSZ_2019_05_26

Jegyzőkönyv_KJK Kari Tanács 2020. május 28.