Menü Bezárás

Járműmérnök

Mit csinál egy járműmérnök?

Közúti, vasúti-, vízi- és légi járműveket vagy akár építő- és anyagmozgatógépek tervez, fejleszt, üzemeltet, javít, vagy akár a gyártásukban is részt vehet. De ahhoz, hogy valaki ide eljusson, sokat kell dolgozni. A járműmérnökök képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmozgatógépek üzemeltetésére. Emellett tervezésükkel, fejlesztésükkel, gyártásukkal és javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatokat is el tudnak látni.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n és a felvi.bme.hu-n találhatók!

Alapképzés – Mit fogsz tanulni?

 • járművek és mobil gépek felépítése, berendezései és működésük;
 • járművek és hajtáselemek tervezése, gyártása, javítása, fenntartása;
 • informatika, járműirányítás;
 • járművek és mobil gépek specifikus mérnöki szakterületei.

Az első három félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel, valamint a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. Ez elég idő arra, hogy a diákok ezután már biztos alapismeretekkel rendelkezzenek, ami nélkülözhetetlen a specializációk választásához. Tanulmányaid 4. félévétől az alábbi területekre specializálódhatsz:

 • Gépjárművek specializáció

  A hallgatók megismerkednek a gépjárművek felépítésétől kezdve a motorokon, erőátviteli rendszereken, futóművek, fék és kormányrendszereken keresztül egészen a kiegészítő elektronikus berendezésekig, valamint a gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó minden lényeges témával.

 • Légi járművek specializáció

  A specializáció hallgatói elsajátítják a repülőgépek berendezésinek felépítését és üzemeltetését. Megismerik a szükséges áramlástechnikai, illetve aerodinamikai tudományokat, a repülőgépek hajtóműveinek és szerkezetének működését.

 • Vízi járművek specializáció

  A specializáció hallgatói megismerkednek a tengeri és folyami hajókkal, a szükséges áramlástani ismeretekkel, a hajók felépítésével, gépészeti, illetve villamos berendezéseivel. A végzett hallgatók ismerik a hajók fedélzeti berendezéseit és elsajátítják a hajók komplex felépítését.

 • Vasúti járművek specializáció

  A hallgatók megismerkednek a villamos- és dízelvontatású kötöttpályás járművek és járműszerelvények szerkezeti kialakításával és mechanikai tulajdonságaival. A végzett hallgatók elsajátítják a dízelmotorok felépítését és működését.

 • Járműgyártás specializáció

  A hallgatók megismerkednek a járművek anyag- és gyártási technológiáival, a gyártásautomatizálással, a járműgyártás és összeszerelés folyamataival és minőségbiztosítási rendszereivel. Továbbá betekintést kapnak a járműdiagnosztikai módszerekbe és annak eszköztárába.

 • Járműmechatronika specializáció

  A mechatronika alapvetően a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás ha-tását erősítő integrációja. A specializáció hallgatói e három komponenst, rendszert tudják kezelni, különös tekintettel a járművekben előforduló alkalmazásukra.

 • Járműfelépítmények specializáció

  A specializálódó hallgatók a járművek felépítményének kialakítását és üzemeltetését sajátítják el, a használatos modern szoftverek és technológiai anyagok ismeretében.

Járműmérnök Mesterképzés

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves járműmérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc és az MSc képzés elvégzése után képesek különböző járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek és mobil gépek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a gépészeti tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.