Menü Bezárás

Közlekedésmérnök

Mit csinál egy közlekedésmérnök?

Megtervezi a közösségi közlekedés menetrendjét, egy város tömegközlekedési hálózatát, meghatározza, hogy milyen járművekkel gazdaságos, célszerű az üzemeltetés, tervezhet jelzőlámpás irányítási rendszereket, vagy akár azt, hogy milyen közlekedési csomópontokban milyen közlekedési rend kerüljön kialakításra. De foglalkozhat a közlekedés fejlesztésével, üzemeltetésével, gazdasági kérdéseivel. Egy közlekedésmérnök alkalmas a közlekedési, áru- és személyszállítási folyamatok szervezésére és működtetésére, képes ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit.

A képzés során igyekszünk tartani magunkat az összközlekedési szemléletmódhoz, így minden hallgató, aki ide jár, meg fog ismerkedni a közúttal, a vasúttal, a légi közlekedéssel és a vízi közlekedéssel, de természetesen a negyedik félévtől választható specializációk már orientálni fogják egy szűkebb területre.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n és a felvi.bme.hu-n találhatók!

Alapképzés – Mit fogsz tanulni?

 • járművek felépítése, elemei és működése;
 • közlekedési ismeretek, technológiák, infrastruktúra, gazdaságtan;
 • informatika, járműirányítás;
 • a közlekedés, az áru és személyszállítás specifikus mérnöki szakterületei.

Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első három félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel és a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. A negyedik félévtől a választott specializációk szerint változik a képzés.

 • Közúti közlekedési folyamatok specializáció

  A hallgatók megismerkednek a személy- és áruszállítás sajátosságaival, képesek az optimális közlekedési hálózat létrehozására. A végzett mérnökök alkalmasak a forgalom lebonyolításának szervezésére, menedzselésére az utazási igényektől kezdve a forgalomirányító rendszerek tervezésén át a megfelelő járművek kiválasztásáig. Megismerkednek a forgalomtechnikai tervezés, továbbá a közúti pályák tervezésének alapjaival. A specializáció magában foglalja a városi és távolsági, egyéni és közösségi közlekedés létesítményeinek, technológiáinak és informatikai rendszereinek bemutatását is.

 • Vasúti közlekedési folyamatok specializáció

  A hallgatók megismerkednek a vasúti járművekkel, a pályával és a kiszolgáló létesítmények, vasútállomások feladataival. A megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak a menetrendtervezéstől a szerelvények összetételének megszervezésén, a vasúti biztosítóberendezések tervezésén és üzemeltetésén át egészen a pénzügyi folyamatok szervezéséig széleskörű feladat ellátásra, informatikai és menedzsment ismeretek birtokában.

 • Légi közlekedési folyamatok specializáció

  A hallgatók megismerkednek a légi forgalom repülőterek közötti irányítási tevékenységeivel, illetve a repülőterek folyamatainak összehangolásával, képesek a személy- és áruforgalom igényeinek feltárására és kielégítésére a szükséges informatikai és menedzsment ismeretek birtokában. Alkalmasak a repülés biztonsági berendezéseinek üzemeltetésére és repülőterek napi feladatainak menedzselésére.

 • Vízi közlekedési folyamatok specializáció

  A hallgatók megismerkednek a tengeri és folyami a hajók irányításához és az üzemeltetéshez szükséges alapismeretekkel, a hajózás által használt kommunikációs és informatikai rendszerekkel. A végzett hallgatók ismerik a kikötők felépítését, funkcióit, feladatait és alkalmasak a kikötői folyamatok menedzselésére.

Közlekedésmérnök Mesterképzés

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves közlekedésmérnöki mesterképzési szak. A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is. A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.