Menü Bezárás

Logisztikai mérnök

Mit csinál egy logisztikai mérnök?

Egy logisztikai mérnök részt vesz olyan megoldások kifejlesztésében és megvalósításában, amelyek támogatják például egy gyártóüzem vagy egy raktár belső működését. Segít olyan informatikai megoldások (szoftverek, programok) kifejlesztésében, amelyek a vállalatok, illetve felhasználók millióinak mindennapos logisztikai feladatainak végrehajtását könnyítik meg. Közreműködésük nélkül elképzelhetetlen lenne olyan szállítási láncok kialakítása, amelyek sokszor kontinenseken átívelő áruszállítási feladatokat képesek megvalósítani, vagy épp egy olyan helyekre is képesek eljuttatni az árukat, ahová tehergépkocsival be sem lehet hajtani. Munkájuk nyomán életre kelnek a gyártóüzemek, raktárak, a nagy közlekedési csomópontok átrakóhelyei (pl. kikötők, konténerterminálok), a vállalatok képessé lesznek partnerként tekinteni egymásra az értékalkotási folyamatban, s a körülöttünk lévő világban nagy hirtelen úrrá lesz a rendezettség.

A logisztikai mérnök főbb feladatai közé tartozik a logisztikai folyamatok üzemeltetése, tervezése és értékelése, illetve optimalizálása. Fontos feladata a vállalati logisztikai fejlesztések projektjeiben való részvétel vagy ezeknek a projekteknek akár a vezetése is. A logisztikai mérnök átlátja az ellátási láncot, képes hálózatosan gondolkodni, ismeri a kereskedelem és a szolgáltató vállalatok igényeit.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n és a felvi.bme.hu-n találhatók!

Alapképzés – Mit fogsz tanulni?

  • ellátási hálózatok felépítése és működésük, értékteremtő folyamatok;
  • vállalati anyag- és információáramlás technológiái, áruszállítási rendszerek;
  • logisztikai informatika, logisztikai rendszerek irányítása és automatizálása;
  • logisztikai gépek, eszközök felépítése, elemei és működésük.

Az alapképzésben a hallgatók még nem specializálódnak, viszont az utolsó félévekben a logisztikai szakma olyan specifikus területeivel ismerkednek meg, amelyek támogatják a hatékony logisztikai üzemmérnöki munkát, és előkészítik a későbbi integrálódást a logisztikai mérnöki MSc képzésbe. Így többek között előkerülnek a csomagolástechnika, szállítási-, termelési-, ellátási-, elosztási logisztika, a lean, az automatizáció és a logisztikai informatika, a szállítmányozás, továbbá az anyagmozgatás és a raktározás területeivel kapcsolatos ismeretanyagok, kiegészülve a rendszermenedzsment, valamint a statisztika és a döntéstámogatás elengedhetetlen ismereteivel. Emellett az utolsó félévekben fontos szerepet kap a projektmunkára való nevelés, és a manapság egyre gyakrabban alkalmazott „learning by doing” szemléletmód is az oktatásban.

Logisztikai mérnök Mesterképzés

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves logisztikai mérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a képzés elvégzése után képesek a vállalati logisztikai rendszerek, áruszállítási rendszerek, valamint ellátási-elosztási hálózatok tervezésére, szervezésére és irányítására, továbbá a logisztikai rendszerek elemeit képező gépek, eszközök fejlesztésében való aktív részvételre. Mindezek mellett fejlett logisztikai rendszermodellezési és optimalizálási képességekkel rendelkeznek, összefüggéseiben értik a vállalati logisztikai rendszerek és áruszállítási hálózatok működésének és tervezésének alapelveit. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.