Menu Close

Duális képzés

Duális mesterképzés

A duális képzésben résztvevő hallgatók egy adott vállalat munkafolyamataihoz és kultúrájához kapcsolódó ismereteket sajátíthatnak el és közvetlen munkatapasztalatokat szerezhetnek a végzés után betöltendő pozíciók mibenlétéről és követelményeiről.

A duális mesterképzés tanterve megegyezik a hagyományos járműmérnök mesterképzés tantervével. A képzést elvégző hallgatók ugyanolyan tárgyi alaptudást és ugyanolyan diplomát kapnak, mint a hagyományos képzések. Ugyanakkor egyes tárgyak nem az egyetemen, hanem a partner cégnél kerülnek oktatásra a cég munkatársai által az egyetem átfogó felügyeletével.

A hallgató a nappali képzésű oktatás mellett félállású alkalmazottja is lesz a partner cégnek (előre láthatóan versenyképes fizetésért). A partner cég a munkarendet és feladatokat úgy állítja össze, hogy azok igazodjanak az egyetemi tanulmányokhoz, és ne gátolják azokat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy szorgalmi időszakban hetente kb. egy munkanapnyi munkát kell végezni a tanulmányok mellett, míg a szorgalmi időszakon kívül nagyobb mennyiséget, így a duális mesterképzés két éve alatt átlagosan adódik ki a félálláshoz tartozó munkamennyiség.

Duális járműmérnök mesterszak

 • Járműrendszer-mérnöki specializáció

  A járművek rendszerszemléletű tanulmányozása: szerkezeti rendszerek, energetikai rendszerek és irányítási rendszerek. A jármű, mint irányított, mozgó objektum üzemi környezetével való kölcsönhatásai. Járműrendszer-szimuláció és optimálás. Intelligens járművek, az irányító rendszerrel való kölcsönhatások tanulmányozása. Járműrendszer-dinamika és kontroll. Komplex járműrendszer-tervezési projekt feladat megoldása. Járművek üzemeltetés elméletének, biztonságtechnikai kérdéseinek tanulmányozása.

  Bővebben a Robert Bosch Kft duális képzéséről

 

 • Járműautomatizálás specializáció

  Járművek automatizálási rendszereinek rendszerszemléletű tervezése és fejlesztése. Vezetőtámogató és autonóm járműirányítások, valamint az ehhez szükséges részrendszerek. Környezetérzékelő, vezérlő és szabályozó rendszerek. A biztonság és megbízhatóság figyelembevétele a tervezés során. Járművek dinamikája, rendszer-szimulációja és optimális tervezése. Komplex járműautomatizálási rendszer projekt feladat megoldása.

  Bővebben a Robert Bosch Kft duális képzéséről

  Bővebben a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft duális képzéséről

 

 • Légijármű karbantartó és javító specializáció

  A program célja, hogy a hallgatók a képzés idejében, tantervi elemeiben, az elméleti kurzusaiban és az egyetemi laborgyakorlataiban változatlan egyetemi képzés teljesítése mellett, azt kiegészítve, további időráfordítással az Aeroplex Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft.-ben, a légi járművek karbantartása és javítása területén, ipari körülmények között, széles körű, közvetlen és napra kész ipari tapasztalttal egészítsék ki tudásukat a Vállalat hangáraiban, műhelyeiben, laboratóriumaiban, irodáiban és oktatótereiben, vállalati szakemberek irányítása mellett.

  Bővebben az Aeroplex duális képzéséről.

Duális autonóm járműirányítási mérnök mesterszak

Az új képzés az autonóm járművek kialakítási, járműautomatizálás és járműrendszerek folyamataira és az azokat szabályozó intelligens járműmérnöki megoldásaira helyezi a hangsúlyt a Vállalati szakmai hátterével, az Egyetem keretein túlmutató lehetőségeket kínálva.

Részletek a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft duális képzéséről.

 

 

 

A partner cégnél oktatott tárgyak gyakorlatrorientáltsága, valamint a partner cég ipari lehetőségei és a tanulmányok szintjéhez igazított félállásos munkaviszony együttesen egy különleges gyakorlati látásmód megszerzését teszik lehetővé, amely a duális képzést végző hallgatók számára előnyt jelenthet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során.

A képzés jellemzői:

 • Biztos munkalehetőség és jó fizetés már a mesterképzés alatt,
 • ipari gyakorlat és referencia szerzési lehetőség,
 • az egyetemi képzéshez képest többlettudás/többletgyakorlat megszerzése,
 • jó eséllyel további munkalehetőség a cégnél,
 • cserébe dolgozni is kell a tanulmányok mellett…

A duális képzés jelentkezési módja:

 • Jelentkezni kell a vonatkozó MSc képzésre a felvi.hu oldalon (a duális képzésben induló szakra/specializációra), melynek határideje a felsőoktatási jelentkezési határidő,
 • jelentkezni kell a duális képzés partner cégénél is a képzésre (a jelentkezés módjáról az egyes partner cégek honlapjain lehet tájékozódni), ahol a jelentkezés határideje eltérhet a felsőoktatási jelentkezési határidőtől.
 • Az MSc képzéshez külön felvételi eljárás tartozik, valamint a duális képzés partner cége is külön felvételi eljárást folytat le. Ha mindkettő sikeres, akkor a Kar a felvett hallgatót átsorolja duális képzésre.

További általános információ található a Dualisdiploma weboldalon.

Duális képzés felelős: Dr. Szabó Géza
E-mail: szabo.geza@kjk.bme.hu