Menü Bezárás

PhD

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar épületei

A Karon folyó oktatás legmagasabb szintjét a Kandó Kálmán Doktori Iskolában folyó doktori (PhD) képzés képviseli, amely a tudományos kutatás mellett az oktatói-kutatói pályára is felkészíti a doktorandusz hallgatókat. A képzés időtartama 4 év, mely szakmai tárgyak hallgatásából, oktatási tevékenységből és önálló tudományos kutatómunkából áll. A kutatás egy témavezető irányításával zajlk, melynek eredményeit a doktorandusz publikációk, majd disszertáció fomájában mutatja be.

A Doktori Iskola kereteiben átfogó közlekedés, logisztikai és járműipari kérdéssel foglalkozunk, melyek aktuális kiírásai folyamatosan frissülnek. A Doktori Iskola minőségének biztosításáról az elismert, szakmailag magas színvonalú kutatásokat végző törzstagok gondoskodnak.

Felvételi eljárás

A doktori képzésre történő jelentkezéshez MSc szintű oklevéllel, nyelvvizsgával és kezdeti tudományos tevékenységgel (pl. TDK, publikáció) kell rendelkeznie a jelöltnek. A felvételi eljárás során a Doktori Tanács képviselői előtt történő szakmai beszélgetés keretében kerülnek kiválasztásra doktori képzésre felvett hallgatók.

Felvételi felhívás

Felvételi jelentkezési dokumentumok

Doktori cselekmény indítása

A 4 éves képzés letelte után indítható a doktori cselekmény abban az esetben, ha teljesülnek a publikációs (pl. impakt faktoros idegen nyelvű lektorált folyóiratcikk) és nyelvi (2 db nyelvvizsga) minimum követelmények.

Disszertáció benyújtása

A doktori cím elnyeréséhez vezető út utolsó állomása a disszertáció elkészítése és benyújtása. Az elkészült tudományos mű mellett tézisfüzetet és összefoglalót kell készíteni magyar és angol nyelven, továbbá a publikációs minimum követelményeknek is meg kell felelni.