Menü Bezárás

Járműipari tervező szakmérnök

A képzés célja elsődlegesen az iparvállalatoknál, mérnökirodákban – beleértve a kis- és középvállalkozásokat is – alapvetően termékfejlesztéssel, új termékek tervezésével, meglévő gyártmányok modernizálásával foglalkozó mérnökök továbbképzése. A program átfogja a teljes termék-életciklust, a termékelképzeléstől kiindulva a használatból való kivonást követő recycling szempontjait is beleértve.

A képzés bemeneti követelménye egyetemi, vagy MSc szintű gépész-, közlekedés- vagy járműmérnöki végzettség. A 4 féléves, diplomatervezéssel és záróvizsgával záruló képzés eredményes befejezését követően a hallgatók „járműipari tervező” szakirányú szakképzettséget szereznek.

A tanterv alapismeretek és szakmai törzsanyag tárgycsoportjába tartozó tantárgyai a Matematika, Mechanika, Anyagszerkezettan és Tervezéselmélet, míg a speciális szakismereti tárgycsoport az Váz- és könnyűszerkezetek tervezése, Korszerű technológiák, Korszerű tervezői ismeretek, szaktárgycsomagok tárgyakat tartalmazza.

A szak indítására kellő számú jelentkező esetében bármely félévben sor kerülhet, az előzetes részvételi szándékot a szakot szervező tanszéken kérjük jelezni.

Kapcsolat:

Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék

Szakmai kérdésekért felelős: Dr. Lovas László

Telefon: +36-1-463-1749

E-mail: lovas@kge.bme.hu

Adminisztratív kérdésekért felelős: Drótos Ibolya

Telefon: +36-1-463-1739

E-mail: jarmu@mail.bme.hu

www.jht.bme.hu