Menü Bezárás

Járműtechnikai menedzser

A közúti, vasúti, vízi és légijárművek, valamint az építő- és anyagmozgató gépek gyártása, a gépekben végbemenő folyamatok kutatása, valamint ezen gépek és a belőlük alakított géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait is figyelembe vevő üzemeltetése, karbantartása és javítása terén dolgozó okleveles mérnökök számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű ismeretek nyújtása, hogy munkájukat korszerű kutatási, vizsgálati, mérés- és adatfeldolgozási, modellezési módszerek birtokában, rendszerszemléleti alapokon, a modern tervezési, gyártási eljárásokkal számolva, az élettartamköltség fajlagos minimalizálására épülő átfogó gazdasági szemlélettel, a környezetvédelem új szempontjait érvényesítve, és az előre adott biztonsági, kockázati szintet tartva, egy magasabb szinten folytathassák alkotó, szervező és irányító tevékenységüket, felkészülhessenek a műszaki menedzseri feladatok ellátására.

A képzés bemeneti követelménye egyetemi, vagy MSc szintű gépész-, közlekedés- vagy járműmérnöki végzettség. A 4 féléves, diplomatervezéssel és záróvizsgával záruló képzés eredményes befejezését követően a hallgatók „járműtechnikai menedzser” szakirányú szakképzettséget szereznek.

A tanterv alapismeretek és szakmai törzsanyag tárgycsoportjába tartozó tantárgyai a Matematika, Gazdaságtan, Méréselmélet, Rendszertechnika, míg a speciális szakismereti tárgycsoport a választható szakirányok szerint eltérően Menedzsment alapjai, Jogi ismeretek, Fenntartási rendszerek, Minőségbiztosítás alapjai, Költségelemzés, Hibaelemzés, Tendereztetés, Vezetéstechnológia tárgyakat tartalmazza.

A szak indítására kellő számú jelentkező esetében bármely félévben sor kerülhet, az előzetes részvételi szándékot a szakot szervező tanszéken kérjük jelezni.

Kapcsolat

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

www.vrht.bme.hu

Szakmai kérdésekért felelős: Dr. Rohács Dániel

Telefon: (1) 463-3079

Email: drohacs@vrht.bme.hu

Adminisztratív kérdésekért felelős: Béressy Annamária

Telefon: (1) 463-1757

Email: aberessy@vrht.bme.hu