Menü Bezárás

Közlekedési műszaki szakértő

A képzés célja közlekedési szakterületen speciális ismeretekkel bíró szakmérnökök képzése, a balesetelemzés, járműértékelés, jármű-üzemeltetés, járműjavítás területén többek között az igazságügyi szervek támogatására.

A 4 féléves, diplomatervezéssel és záróvizsgával záruló képzés eredményes befejezését követően a hallgatók „közlekedés műszaki szakértő” szakirányú szakképzettséget szereznek.

A tanterv alapismeretek és szakmai törzsanyag tárgycsoportjába tartozó tantárgyai a Matematika, Jogi ismeretek, Számítógép alkalmazása, Rendszertechnika, Forgalomtechnika és Bűnügyi technikai ismeretek, míg a speciális szakismereti tárgycsoport a Járműkárok, kárelemzés, Baleseti helyszínelés, adatfeldolgozás, Kötött pályás járművek, Fotogrammetria, Személyi sérülések, Gépjármű vizsgálatok és a Baleseti formák értékelése tárgyakat tartalmazza.

A levelező tagozatos képzés tanórái az egyetemi nappali képzés szorgalmi időszakához igazodva hétfő napokon kerülnek megtartásra, a számonkérések – a tantervben előírt módon – aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, illetve írásbeli vagy szóbeli vizsgák során történik.

Részvétel feltétele:
Mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti egyetemi szintű képzésben) szerzett gépészmérnöki, járműmérnöki, közlekedésmérnöki vagy autonóm járműirányítási mérnöki oklevél.
A képzés formája:
Önköltséges, melynek díja 420 000 Ft / félév
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
közlekedési műszaki szakértő
Jelentkezési határidő:
2024. augusztus 21.
Jelentkezés módja:
honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat
Képzés kezdete:
2024. szeptember eleje

A szak indítására kellő számú jelentkező esetében bármely félévben sor kerülhet, amennyiben az előzőleg indított képzés már befejeződött.

Tanterv

Kapcsolat

Gépjárműtechnológia Tanszék

Kapcsolattartó:
Márkus Marianna (képzésszervezés)
Vida Gábor (szakmai kérdések)
Cím:
1111 Budapest, Stoczek u. 6.
Elérhetőségek:
Márkus Marianna
(1) 463-1882
markus.marianna@kjk.bme.hu
Vida Gábor
(1) 463-1077
vida.gabor@kjk.bme.hu