Menu Close

Munkavédelmi szakmérnök/szakember

A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a munkáltatói munkavédelmi feladatok elvégzésére, műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének munkavédelmi támogatására.

Mintatanterv

Munkavédelmi szakember
Részvétel feltétele:
legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány
A képzés rendszere:
levelező, részidős, 4 féléves
A képzés formája:
önköltséges, melynek díja 168 000 Ft / félév
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
munkavédelmi szakember
Jelentkezési határidő:
2021. augusztus 31.
Jelentkezés módja:
Elektronikusan:  https://www.kth.bme.hu/urlap
Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat
Képzés kezdete:
2021. szeptember 17., illetve 2021. szeptember 20.
Egyéb információ:
Hétvégi képzés: 2021. szeptember 17-i kezdettel. Havi összevonásos képzés: 2021. szeptember 20-i kezdettel.
Munkavédelmi szakmérnök
Részvétel feltétele:
műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél
A képzés rendszere:
levelező, részidős, 4 féléves
A képzés formája:
önköltséges, melynek díja 168 000 Ft / félév
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
munkavédelmi szakmérnök
Jelentkezési határidő:
2021. augusztus 31.
Jelentkezés módja:
Elektronikusan:  https://www.kth.bme.hu/urlap
Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat
Képzés kezdete:
2021. szeptember 17., illetve 2021. szeptember 20.
Egyéb információ:
Hétvégi képzés: 2021. szeptember 17-i kezdettel. Havi összevonásos képzés: 2021. szeptember 20-i kezdettel.
Kapcsolat

BME KJK Műszaki Továbbképző Központ
1111 Budapest, Stoczek József u. 2.

Szakmai kérdésekért felelős:
Dr. H. Nagy Judit
Telefon/fax:
(1) 463-1684
Email:
mtk@kjk.bme.hu
Adminisztratív kérdésekért felelős:
Burány Tamásné
Telefon/fax:
(1) 463-1684
(30) 631-9530
Email:
mtk@kjk.bme.hu
Web:
www.mtk.bme.hu