Menü Bezárás

Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén

A képzés célja, hogy magas szintű, a munkavédelem két kiemelten fontos szegmensére koncentráló, hatósági megközelítést alkalmazó, erősen gyakorlatorientált tudáshoz jutnak a hallgatók, specialistára jellemző jártasságot szerezve – bármely munkáltatónál bekövetkezett – munkabalesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozóan a kiváltó okok azonosítása, a megelőzési módszerek kialakítása és bevezetése, a vizsgálati, továbbá az értékelési módszerek alkalmazása, fejlesztés, valamint új módszerek kidolgozása kapcsán.

Részvétel feltétele:
műszaki, természettudomány, agrár képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakképesítés vagy szakképzettség; vagy – társadalomtudomány; jogi; közigazgatás, rendészeti és katonai; informatika; gazdaságtudományok; bölcsészettudomány képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakmérnök vagy munkavédelmi szakember szakképzettség; vagy – orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség, és munkaegészségügyi [foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan] szakképzettség vagy szakképesítés vagy szakvizsga
A képzés rendszere:
levelező, részidős, 2 féléves
A képzés formája:
önköltséges, melynek díja 270 000 Ft / félév
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén
Jelentkezési határidő:
2024. január 31.
Jelentkezés módja:
Elektronikusan:  https://www.kth.bme.hu/urlap
Csatolandó dokumentumok:
oklevél-, valamint bizonyítvány másolat
Képzés kezdete:
2024. február 5.
Egyéb információ:
A képzés csak keresztfélévben indul.
Kapcsolat

BME KJK Műszaki Továbbképző Központ

1111 Budapest, Stoczek József u. 2.

Szakmai kérdésekért felelős:
Dr. H. Nagy Judit
Telefon/fax:
(1) 463-1684
Email:
mtk@kjk.bme.hu
Adminisztratív kérdésekért felelős:
Burány Tamásné
Telefon/fax:
(1) 463-1684
(30) 631-9530
Email:
mtk@kjk.bme.hu
Web:
www.mtk.bme.hu