Menü Bezárás

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő északi területének fejlesztéséhez kapcsolódó új kikötőmedence nautikai viszonyainak közlekedés-biztonsági vizsgálata

A Tanszék hajós munkacsoportja 2006 őszén kapott felkérést a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő északi területének fejlesztéséhez kapcsolódó új kikötőmedence nautikai viszonyainak közlekedés-biztonsági vizsgálatára.

Az elvégzett vizsgálatok célja egy ún. mértékadó hajóval a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő tervezett új kikötőmedencéjébe történő be-, illetve az onnan történő kihajózási művelet nautikai vizsgálata volt, a hajó mozgását befolyásoló különféle hidrológiai és meteorológiai körülmények figyelembe vételével. A feladat kiterjedt a hajóműveletek biztonságos kivitelezhetősége érdekében szükséges műszaki feltételek és paraméterek megállapítására is. A vizsgálat eredményei felvilágosítást adtak az új kikötőmedence esetleges nautikai problémáiról, továbbá az azok megoldása érdekében teendő intézkedésekről.

A kitűzött feladat során a tanszék hajós munkacsoportja a korábban már elviekben kidolgozott, a hajóműveletek modellezésére szolgáló rendszert felhasználva kifejlesztette saját, 2D-s hajómanőver szimulációs programját. A program segítségével vizsgálni lehet adott műszaki paraméterekkel (hossz, szélesség, merülés, szél- és laterálfelület, vízkiszorítás, súlyponthelyzet, beépített gépteljesítmény, propulzió és kormányberendezés, stb.) rendelkező hajónak az időben és térben változó hajóvezetési parancsok (gyorsítás, lassítás, kormánykitérítés) hatására egy adott vízterület aktuális nautikai és meteorológiai körülményeinek (medermélység, a víz sodra, szélhatás) figyelembe vételével létrejövő mozgását.

A víziút kétdimenziós áramlási viszonyait – a szimulációs program egyik fontos bemenő adatbázisát – a víziút geometriai jellemzőinek (partvonalak helyzete, kanyarulati sugár, medermorfológia), a víziútban található műtárgyak elhelyezkedésének, és a vízállás figyelembevételével – a projekt témavezetője, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék szolgáltatta.