Menü Bezárás

A közúti járműforgalom modellezése és többkritériumú optimalizáláson alapuló irányítása a társadalmi és gazdasági hatékonyság figyelembe vételével

A közúti közlekedés folyamatosan növekvő mértéke a modern civilizáció egyik legfontosabb ismertetőjegye: a sűrű közúthálózat és magas motorizáció sok szempontból megkönnyíti mindennapi életünket, ugyanakkor számos nem kívánatos, de elkerülhetetlen hatással jár. A folyamat hatásfokát rontó zsúfoltság, a balesetek növekvő száma és a környezetszennyezés nem csupán az életminőséget rontja, hanem nemzetgazdasági szinten mérhető károkat okoz. Emiatt a közúti közlekedési rendszer irányításának olyan új megközelítésére van szükség, amely a felsorolt problémák mindegyikére képes megoldást adni: a közúti közlekedés performanciáinak javítása mellett a vele járó lokális és globális károk enyhítésével.

A kutatásban a fent vázolt feladat megoldását korszerű matematikai és irányításelméleti módszerek, szimulációs szoftverek és eszközök alkalmazásával kerestük. A cél olyan átfogó forgalomirányító algoritmusok kifejlesztése, amelyek a mérések és beavatkozás tekintetében a jelenleg használatos rendszerekre épülnek, de nem csupán a forgalomtechnikai paraméterek alapján szabályoznak, hanem környezetterhelési, biztonsági és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. Ez a gyakorlatban többkritériumú optimális irányítási probléma megoldását jelenti az irányítási szempontok gazdasági és társadalmi elvárási megfontolások alapján történő súlyozása szerint. Ehhez korszerű matematikai eszközöket, optimalizálási algoritmusokat, forgalom-szimulációs programokat (VISSIM, EnViVer) alkalmaztunk, melyek segítségével numerikusan és vizuálisan is tesztelhetővé váltak a különböző tervezések eredményei.

A kutatómunka tehát szerteágazó tudományterületeket ölelt át, ezeket témacsoportokra (alprojektekre) bontottuk. A megvalósított irányítási rendszer elemei az alábbi fő kutatási területeket jelölték ki:

  • Forgalomtechnika: forgalom mérése és modellezése,
  • Károsanyag kibocsátás modellezése,
  • Balesetek modellezése,
  • Társadalmi költségek és társadalmi elvárás vizsgálata,
  • Irányításelmélet: optimális irányítás tervezése.