Menü Bezárás

Alternatív energiával működő hidrogén termelő és tároló rendszer kifejlesztése

A pályázati tevékenység során elsőként a hidrogén-benzinüzemű demonstrációs jármű céltervét készítettük el, mely a következőket tartalmazza: a demonstrációs jármű általános felépítése, alapadatai, hajtásrendszere, kocsiteste, futóművei és fékrendszere.

A demonstrációs jármű céltervét úgy alakítottuk ki, hogy négykerekű, kétszemélyes jármű legyen, a jármű hidrogénnel feltöltött hidrogéntermelő és -tároló egységgel (HTTE) is üzemeljen (a HTTE feltöltése, vagyis a hidrogén termelése telephelyen történik), a jármű hatósugara legalább 50 km-t érjen el, a jármű maximális sebessége ne legyen nagyobb 50 km/h-nál, a jármű hajtásrendszere tegye lehetővé a haladás fokozatmentes szabályozását, a jármű biztonságosan kormányozható legyen, a jármű fékrendszere képes legyen fékezéskor villamos energiát visszatáplálni, a jármű rugózási rendszere feleljen meg a jármű dinamikai adottságainak, a jármű alváza és felépítménye kellő szilárdságú legyen, és előállítható legyen a projektben résztvevő intézmények laboratóriumaiban, ill. műhelyeiben, a jármű kialakítása a rendelkezésre álló pénzügyi és időbeli feltételek korlátai között is esztétikus legyen.

Elkészítettük a hidrogén-benzinüzemű motor kialakítását. Irodalmi összefoglalót követően kiválasztottuk az átalakítandó benzinmotort, és kijelöltük a hidrogénüzemhez szükséges átalakítások: a gyújtásrendszer és a keverékképző rendszer módosításának irányait. Majd megterveztük és legyártottuk a kísérleti járművet. Az optimalizált motorokkal összehasonlító fogyasztás- és hatásfokméréseket végeztünk.

A harmadik pályázati évben elkészítettük a fékrendszer ellenőrző számításait, megterveztük és kiviteleztük járművünk integrált elektromos/elektronikus szabályozó rendszerét, beépítettük a két darab HTTE-egységet, megterveztük és kiviteleztük a HTTE-egységek hűtésrendszerét, megterveztük és kiviteleztük a kísérleti jármű mérőrendszerét, befejeztük a jármű konstrukciós kialakítását (burkolat, világítás).

Végül elvégeztük a HTTE egységekkel felszerelt jármű hidrogénüzemű kísérleteit, vizsgáltuk és értékeltük a hidrogén-benzin valamint a hidrogén-E85 vegyesüzem lehetőségeit, elvégeztük a kísérleti jármű lengéstani vizsgálatát, elvégeztük a kísérleti jármű fékvizsgálatait. Vizsgálataink során a jármű különböző üzemmódokban összesen 55 órát üzemelt, ez alatt 375 km-t futott.