Menü Bezárás

Lézerrel színterelt vagy olvasztott gyorsprototípusok tulajdonságfejlesztése

A gyorsprototípus-gyártó eljárásokat (mai népszerű nevükön 3D-s nyomtatás) egyre nagyobb mértékben igényli a modern ipar, aminek következtében ma már évente több millió gyorsprototípust gyártanak. A szelektív lézeres szinterelés az egyik legjelentősebb gyorsprototípusgyártó eljárás, amellyel nagy szilárdságú fém munkadarabok gyárthatók. Ilyen darabok már eljárással nem készíthetők. Szilárdsági tulajdonságaiknál fogva az alkatrészek alkalmasak arra, hogy több alkatrészből álló szerkezetet szereljünk belőlük össze, és ellenőrizzük a szerkezet későbbi működését.

A kutatás során szelektív lézer szinterezésre alkalmas kísérleti laboreszközt fejlesztettünk, mellyel vizsgáltuk a lézer szinterezési paramétereket a lézeres fajlagos energia-bevitel célszerű tartományban. Meghatároztuk az optimális szinterezési pásztázási sebességet. A lézer színterezés sebességének Fe, Ni, Cu3P porok atomszerkezetére gyakorolt hatását XDR segítségével meghatároztuk. Ugyanazt a fázisátalakulást tapasztaltuk lézer sugaras energia-bevitel hatásárára, mint ami kialakult a szilárd állapotú mechanikai ötvözés hatására. DSC diagrammal kimutattuk, hogy különböző termikus tulajdonságok jelentkeznek az kiinduló porkeveréknél, mint a mechanikusan ötvözöttnél. A kutatás részeként nedvesedés mérésére alkalmas berendezéshez gáztisztítót építettünk, és átfogó mérés sorozatba kezdtünk egy bázisanyag kiválasztásával. Az eredményből kiderült, hogy a valenciaelektronok számának változásával hogyan változik a nedvesítő képesség. Meghatároztuk az optimális lézersugaras technológiával készített darabok szilárdsági, porozitási tulajdonságait, valamint megvizsgáltuk a darabok tribológiai (súrlódási, kopási) viselkedését is. A tárcsa-pálca vizsgálatoknál hengeres szinterelt próbatest síkfelületét szálerősítéses műanyag tárcsával koptattuk, amely modell közelítően szimulálta a szinterelt prototípus szerszámbetétek várható kopását, vizsgálatok alapján az élettartamot megfelelőnek becsültük.