Menü Bezárás

Nemlineáris anticipatív dinamikai rendszerek a mechanikában

A kutatás a mechanikai rendszerekben megjelenő anticipatív hatásokra, és az ezek következtében észlelhető jelenségekre koncentrál. Anticipatív hatás időben lezajló folyamatot feltételez, ami mechanikai értelemben mozgás. A megfelelő tudományterület értelemszerűen a dinamika.

A rendszerelméletben bevezetett anticipatív rendszer fogalom megjelenik a mechanikában is. Egy speciális anticipatív rendszer az inkurzív rendszer. Általában mechanikában az inkurzív hatások rejtetten jelentkeznek. Ilyen eset lép fel, amikor egy szabályozott rendszer numerikus analízisét végezzük. Erre példát adtunk egy véges szabadságfok esetén. A példa az instabil helyzetek szabályozással való stabilizálása, széles körben jelentkezik a mérnöki alkalmazásokban. Inkurzív hatás felismerhető kontinuumok dinamikájában is akkor, amikor numerikus vizsgálatot végezve diszkrét időlépéseket kell bevezetni. A legegyszerűbb anyagtörvények anticipatív algoritmusra vezetnek a megoldás során, és ez gondot okoz a rendszer, de akár a numerikus módszer stabilitásában. Sőt, mivel sok esetben e kettő nem könnyen különíthető el, bizonytalanná teszi a stabilitásvizsgálatok eredményeit. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az anyagtörvényeket célszerű anticipatív – inkurzív szempontból is megvizsgálni.

A kutatás során célszerűvé vált egy új fogalom az aszimptotikus anticipáció bevezetése. Ez a definíció hasznos eleme lehet a dinamikus folyamatokra vonatkozó vizsgálatokban alkalmazott anyagtörvények meghatározásának. Az anyagtörvények anticipatív tulajdonságait vizsgálva megfigyeltük, hogy a fémes anyagok nagy alakváltozása során megfigyelt dinamikus instabilitási jelenség (Portevin – Le Chatelier hatás) éppen akkor lép fel, amikor az alakváltozás során az anyagtörvény inkurzívvá válik.