Menü Bezárás

Reverzibilis és irreverzibilis szerkezeti relaxáció és az üvegátalakulás kapcsolatának vizsgálata nagy üvegképző hajlamú fémes rendszerekben

Egy üvegképző fémolvadékban a B hőmérséklettartományban végrehajtott kísérletek irreverzibilis szerkezetváltozásokat okoznak. Az üvegállapotba dermedt olvadékban (C hőmérséklettartomány) végzett mérések (pl. ferromágneses rendszerben a Curie hőmérséklet meghatározása, koercitív erő meghatározása stb) gyakran csak reverzibilis szerkezetváltozást okoz a mérési folyamat. Ez utóbbi beavatkozások sok esetben csak rövidtávú atomi elmozdulásokat váltanak ki.

Vizsgálataink során az oldott Hidrogén reverzibilis hatását mutattuk ki egy feszültség-érzékeny tulajdonságra (koercitív erő, Hc). A hidrogén olyan atomi környezetekbe helyezkedik el abszorpció során, amelyeknek meghatározó szerepe van a minta feszültségállapotának alakulásában. Amint a H atomok a matrix-ból diffúzió útján eltávoznak, a feszültség (Hc) közelítően az eredeti értékhez közelít, amiből a változás reverzibilis jellegére következtethetünk.

Ugyancsak sikeresen mutattuk ki az oldott H atomoknak az amorf Curie-hőmérsékletre kifejtett hatását. Periodikusan végrehajtott Tc mérések hatása: A H a Tcam növekedését okozza az első néhány mérési periódusban. A másik hatás a méréssel járó szerkezeti relaxáció: ez csak a mérések későbbi folyamatában érzékelhető. A crossover, kereszteződési pont után már csak a hőkezelés hatása érvényesül, mert a H gyorsan eltávozik a matrixból.