Menü Bezárás

Közlekedéstechnológiai és -gazdasági kutatási területek

Tervezés

 • Közlekedési folyamatok vizsgálata és szimulációja
 • Forgalmi áramlatok mérése és becslése
 • Közlekedési igények és kínálat kapcsolatának vizsgálata
 • Útvonalválasztási algoritmusok fejlesztése
 • Menetrendi koncepciók vizsgálata

Technológia

 • Közlekedési hálózatok fejlesztése igény alapú előrejelzéssel
 • Közlekedési hálózatok szimulációja
 • Késési okok vizsgálata valós idejű közlekedési információ alapján
 • Közlekedési adatbázisok megvalósítása és fejlesztése
 • Járművek menet- és fordulóidőit befolyásoló paraméterek elemzése

Mobilitási igények vizsgálata

 • Személyközlekedési igények és folyamatok időbeli és térbeli változásának vizsgálata
 • Utasigények befolyásolása ICT eszközökkel
 • Napi tevékenységi láncok vizsgálata és optimalizálása
 • Közösségi hálózatok és utazási szokások kapcsolata

Közlekedésbiztonság

 • Statisztikai elemzések
 • Közlekedésbiztonsági beruházások elemzése
 • Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos gépjárművezetői döntések vizsgálata
 • Intézkedések elemzése és döntéstámogató rendszerek felépítése

Környezetvédelem

 • Közúti gépjárműállomány statisztikus vizsgálata
 • Gépjárművek környezetterhelésének vizsgálata
 • Közúti közlekedés környezetgazdasági kérdései
 • Externáliák internalizálása
 • Árképzési reform
 • Klimatikus kérdések a közúti közlekedésben

Hatékonyságértékelés

 • Stratégiai tervezés és döntéselőkészítés
 • Infrastruktúra beruházások pénzügyi tervezési módszerei
 • Megvalósíthatósági tanulmányok
 • Hatékonyságvizsgálat
 • Közlekedési és logisztikai externális hatások vizsgálata
 • Komplex műszaki-gazdasági értékelés

Közlekedésmenedzsment

 • Közlekedésfejlesztési tervek fejlesztése
 • Fenntartható közlekedés komplex analízise
 • Közlekedéspolitikai hatások vizsgálata
 • Energiahatékonyság a közlekedésben
 • Multimodális közlekedés döntéstámogató eszközei

Árképzés

 • Költség- és bevételszámlák tervezése
 • Pálya- és útdíjrendszerek kialakítása
 • Externáliak monetarizálása
 • Externáliák internalizálása
 • Árképzési reformok végrehajtása
 • Innovatív finanszírozási megoldások kidolgozása
 • Intelligens rugalmas közforgalmú rendszerek gazdasági számításai

A kutatási területekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az alábbi e-mail címen kaphat: transportation@mail.bme.hu