JUBILEUMI DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS

 

IMG_1781A Műegyetemen 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett egykori hallgatóknak, kérelem benyújtása esetén Díszoklevelet adományozhat az Egyetem.

A következő ünnepélyes díszoklevél átadás időpontja: 2019. október 04.

2019-ben azon kollégák kérhetik Díszoklevél kiállítását, akik 50 éve – 1969-ben, vagy 60 éve – 1959-ben, vagy 65 éve – 1954-ben, vagy 70 éve – 1949-ben, vagy 75 éve – 1944-ben kaptak mérnöki oklevelet a Karon, illetve a BME jogelőd intézményeiben.

Az aláírt jelentkezési lapot, az eredeti oklevél másolatát és a szakmai életrajzot a Dékáni Hivatalba kérjük beküldeni 2019. július 31-éig, akár elektronikusan, akár nyomtatott vagy gépelt formában.

Email: kjk@mail.bme.hu
Postacím: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K. ép. I. em. 27.

A jelentkezési lapot a honlapról le lehet tölteni. Ugyanitt két minta is rendelkezésre áll a szakmai életrajz elkészítéséhez. Az életrajz hossza ne haladja meg az 1900 leütést / karaktert (szóközökkel együtt).

Kérés esetén szívesen segítünk az életrajz megszerkesztésében!

 

Kézzel kitölthető jelentkezési lap sablon

Számítógéppel kitölthető jelentkezési lap sablon

Szakmai életút minta (1)

Szakmai életút minta (2)

Fotógaléria – Jubileumi díszoklevelek átadása 2018. október 05.