JUBILEUMI DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS

 

A Műegyetemen 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett egykori hallgatóknak, kérelem benyújtása esetén Díszoklevelet adományozhat az Egyetem.

Az oklevelek átadása legközelebb 2018-ban lesz, október 5-én, 11:00 órai kezdettel.

2018-ban azon kollégák kérhetik Díszoklevél kiállítását, akik 50 éve – 1968-ban, vagy 60 éve – 1958-ban, vagy 65 éve – 1953-ben, vagy 70 éve – 1948-ban, vagy 75 éve – 1943-ben kaptak mérnöki oklevelet a Karon, ill. a BME jogelőd intézményeiben.

Az aláírt jelentkezési lapot, az eredeti oklevél másolatát és a szakmai életrajzot a Dékáni Hivatalba kérjük beküldeni 2018. július 31-éig, akár elektronikusan, akár nyomtatott vagy gépelt formában.

Email: kjk@mail.bme.hu
Postacím: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K. ép. I. em. 27.

A jelentkezési lapot a honlapról le lehet tölteni. Ugyanitt két minta is rendelkezésre áll a szakmai életrajz elkészítéséhez. Az életrajz hossza ne haladja meg az 1900 leütést / karaktert (szóközökkel együtt).

Kérés esetén szívesen segítünk az életrajz megszerkesztésében!

 

Kézzel kitölthető jelentkezési lap sablon

Számítógéppel kitölthető jelentkezési lap sablon

Szakmai életút minta (1)

Szakmai életút minta (2)