JUBILEUMI DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS

 

A Műegyetemen 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett egykori hallgatóknak, kérelem benyújtása esetén Díszoklevelet adományozhat az Egyetem.

2019-ban azon kollégák kérhetik Díszoklevél kiállítását, akik 50 éve – 1969-ben, vagy 60 éve – 1959-ben, vagy 65 éve – 1954-ben, vagy 70 éve – 1949-ben, vagy 75 éve – 1944-ben kaptak mérnöki oklevelet a Karon, illetve a BME jogelőd intézményeiben.

Az aláírt jelentkezési lapot, az eredeti oklevél másolatát és a szakmai életrajzot a Dékáni Hivatalba kérjük beküldeni 2019. július 31-éig, akár elektronikusan, akár nyomtatott vagy gépelt formában.

Email: kjk@mail.bme.hu
Postacím: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K. ép. I. em. 27.

A jelentkezési lapot a honlapról le lehet tölteni. Ugyanitt két minta is rendelkezésre áll a szakmai életrajz elkészítéséhez. Az életrajz hossza ne haladja meg az 1900 leütést / karaktert (szóközökkel együtt).

Kérés esetén szívesen segítünk az életrajz megszerkesztésében!

 

Kézzel kitölthető jelentkezési lap sablon

Számítógéppel kitölthető jelentkezési lap sablon

Szakmai életút minta (1)

Szakmai életút minta (2)

Jubileumi díszoklevelek átadása 2018. október 05. – fotógaléria