A mesterképzésre való felvételi jelentkezés kapcsán a vonatkozó jogszabály több jogkört is az intézményre ruház, vagyis néhány kérdés nem az Oktatási Hivatalban, hanem abban az intézményben dől el, ahová beadták a jelentkezést. Ezek közé tartozik a felvételi pontszámok megállapítása, valamint a tanulmányi jellegű ill. további, intézmény által kötelezően előírt dokumentumok tartalmi ellenőrzése, jóváhagyása.

014_2082

Felvételi pontszámítás

A felvételi pontok egy részét a korábbi tanulmányaik (pontosabban: súlyozott tanulmányi átlag) alapján számítjuk ki, másik részét viszont a felvételi beszélgetésen (azaz szakmai elbeszélgetésen és motivációs beszélgetésen) való részvétel során mutatott szakmai felkészültséget figyelembe véve alakítjuk ki.

A felvételi pontok a következő metódus alapján kerülhetnek kiszámításra:

1. súlyozott tanulmányi átlag (max. 45 pont)
2. szakmai elbeszélgetés (max. 40 pont)
3. motivációs beszélgetés (max. 5 pont)

vagy

1. szakmai elbeszélgetés és motivációs beszélgetés pontjainak duplázása (max. 2*45 pont)

Automatikusan a jobb pontszám kerül rögzítésre a felvételi rendszerben.

 

Felvételi követelmények

 

 

 

 

Súlyozott tanulmányi átlag

A jelentkező megelőző felsőfokú tanulmányai során szerzett, teljes tanulmányi időszakára számított, kreditértékkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga (STA) szolgál alapul, aminek 9x-ese adja ki az átlagból számított pontokat (max. 45 pont). Mivel az intézmény jogosult a pontszám megállapítására, ezért elengedhetetlen ennek az információnak az ismerete számunkra, hogy pontos kalkulációt végezhessünk.

Szakmai elbeszélgetés, motivációs beszélgetés

Az eljárás során az intézmény által adható felvételi pontszám (max. 45 pont) a felvételiző szakmai beszámolója vagy szakdolgozata és motivációja alapján kerül meghatározásra, a következőképpen.

A Felvételi Bizottság előtt a jelentkező beszámol a szakdolgozatában végzett szakmai munkájáról, amelynek értékelése max. 40 pont, majd a Bizottság beszélgetés keretében tájékozódik a felvételiző motiváltságáról (a mesterképzésre történt jelentkezésének indokai, az okleveles mérnöki cím megszerzése utáni elképzelései, tervezett mérnöki tevékenysége stb.), és értékeli 5 pontig terjedő pontszámmal.

A beszélgetés tisztán szavakkal történik, prezentációs techikák nem állnak rendelkezésre a helyszínen. Az alapképzésben elkészült szakdolgozat nyomtatott/bekötött példányát, aki csak teheti, hozza magával a beszélgetésre, megkönnyítve a beszélgetés irányának és mélységének megválasztását.

A Karunkon BSc végzettséget szerzett jelentkezők esetében a szakdolgozatról és a szakmai munkáról való Felvételi Bizottság előtti beszélgetést kiválthatja a szakdolgozatra a Záróvizsgán kapott osztályzatból számítható pontszám a következők szerint:
elégséges: 30, közepes 33, jó: 37, jeles: 40 pont.

A BSc Záróvizsga Bizottság összetételénél fogva alkalmas az MSc képzésbe való felvétel elbírálására, ezért a BSc oklevelének megszerzését közvetlenül követő MSc képzéseink valamelyikére jelentkezett saját hallgatónk esetében – a szakdolgozat megvédését és a tantárgyi vizsgák letételét követően –, a Záróvizsga Bizottság szükség szerint kötetlen beszélgetés formájában tájékozódik a hallgató motiváltságáról, és azt 5 pontig terjedő pontszámmal értékeli. Ezt kiegészíti a szakdolgozat jegye alapján járó max. 40 pont (elégségesért 30, közepesért 33, jóért 37, míg jelesért 40 pont).

A felvételi eljárás során elért pontszám az aktuális jelentkezésre érvényes.

 

Csatolandó dokumentumok

A felvételi eljárás során az intézmény bírálja el a neki feladott dokumentumokat. Ezek mellett azonban vannak olyan további dokumentumok, amiket az Oktatási Hivatal saját hatáskörben bírál el. Bármelyik dokumentumról is legyen szó, mivel hivatalosan a jelentkező és az intézmény a felvi.hu-n keresztül tart kapcsolatot egymással, minden, az intézménynek címzett dokumentumot fel kell tölteni a felvi.hu oldalra is! Enélkül az Oktatási Hivatal hiányos jelentkezési dokumentációra való hivatkozással eltekinthet a jelentkezés érvényes státuszától. Mindamellett kérjük a dokumentumokat a Dékáni Hivatal elektronikus postacímére (kjk@mail.bme.hu) is megküldeni, a gyorsabb ügyintézés céljából!

 

Az egyszerűbb elbírálás érdekében a következőkre érdemes odafigyelni:

1. Felsőfokú oklevél másolata: aki már kézhez kapta, elektronikus másolatot (szkennelt változat) adjon be róla. Aki még nem kapta kézhez, az a tanulmányi osztálytól kért oklevél kiállításról szóló igazolás elektronikus másolatát (szkennelt változatát) nyújtsa be.

2. Index vagy leckekönyv másolata: vagy a leckekönyv másolata, vagy a tanulmányi rendszerből lekérhető tárgyteljesítési lap, ami alapján megállapíthatók a korábbi tanulmányok során teljesített tantárgyak és azok kreditértékei.

3. Súlyozott tanulmányi átlag igazolása: vagy a leckekönyv adott oldalának másolata, vagy a tanulmányi rendszerből a félévenkénti összegző táblázat másolata (amiből egyértelműen kiolvasható a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó, kreditértékkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlag).

4. Záróvizsgán szerzett szakdolgozat osztályzat igazolása: vagy a leckekönyv záróvizsga oldalának másolata, vagy a tanulmányi rendszerből lekérhető záróvizsga jegyzőkönyv, amiből kiolvasható a záróvizsga bizottság által megállapított szakdolgozat osztályzat (ez nem feltétlenül egyezik meg a “Szakdolgozat” tantárgyra kapott érdemjeggyel!)

5. Önéletrajz, szakmai tevékenység igazolása: szakmai önéletrajz benyújtása.

6. Előzetes kreditelismerési eljárás: amennyiben a jelentkező előtanulmányai nem teljes értékben számíthatók be a megcélzott mesterszakon (karunk esetében az egészében elfogadott alapképzések: közlekedésmérnöki, járműmérnöki, logisztikai mérnöki és autonóm járműmérnöki), úgy előzetesen kérnie kell annak megállapítását, hogy milyen különbözeti tantárgyak teljesítésével tudja teljesíteni mester tanulmányait. A különbözeti tantárgyak teljesítésére az első két félév áll rendelkezésre. Az eljárás lefolytatását a kjk@mail.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (ld. 2. Index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.

Többletpont jogosultság megállapítása

Az intézmény indokoltság esetében többletpontot (max. 10 pont) állapíthat meg, ami hozzáadódik a felvételi szakmai pontjaihoz (max. 90 pont).

1. Szakmai tudományos munka (max. 5 pont): amennyiben többletpontra jogosult, úgy ezt a kérelmét a benyújtott dokumentumok alapján áll módunkban elbírálni. Olyan dokumentumokat várunk, amiből egyértelműen megállapítható a kötelező tanulmányokon túl végzett szakmai és/vagy tudományos tevékenysége (pl. szakkollégium, demonstrátor, tudományos cikk).

2. TDK, OTDK igazolás (1-5 pont): oklevél vagy részvételi igazolás másolata.

3. Esélyegyenlőség/előnyben részesítés (max. 1 pont): az előnyben részesítés okának igazolása.

4. Második nyelvvizsga (3-5 pont): az első és a második, tehát mindkét nyelvvizsga bizonyítvány vagy igazolás másolata (a másodikon túli nyelvvizsgákra további többletpont nem adható).

Amennyiben bármilyen kérdés felvetődik a pontszámítással, vagy a dokumentumokkal kapcsolatban, bátran írjanak a kjk@mail.bme.hu címre.