Menü Bezárás

KT Ülés – 2023. július 6.

MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2023. július 6-án,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, MS Teams felületén tartandó ünnepi ülésére

Napirend

 1. Javaslat új, angol nyelvű szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszéken, „Disruptive Transformation of the Truck Industry 2.” címmel, valamint a „Disruptive Transformation of the Truck Industry” tantárgyi adatlapjának módosítására
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi tanár

 1. Javaslat duális mesterképzés kibővítésére a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon
  Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens

 1. Javaslat a magyar nyelvű alap- és mesterképzési szakok tantervi kiegészítésének módosítására
  Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes

 1. Hivatalvezetői pályázatok véleményezése
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi tanár
 1. Javaslat az Etikai Bizottság kari delegált tagjára
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi tanár
 1. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi tanár
 1. Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú to-vábbképzések egyes tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményeinek módosítására
  Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens

 1. Javaslat a Mérnöki alapismeretek tárgy tantárgyi adatlapjának módosítására a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszéken
  Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens

 1. Egyebek
  Jegyzőkönyv, 2023.07.06.
  Kitöltési statisztika – Neptun Unipoll
 2. Budapest, 2023. június 29.

 

Dr. Varga István
dékán