Menü Bezárás

KT Ülés – 2023. május 4.

MEGHÍVÓ
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2023. május 4-én,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, Rektori Tanácsteremben tartandó ülésére

Napirend

 1. Javaslat Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés adományozására Dr. Szalay Zsolt részére
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán, egyetemi tanár
 1. Javaslat az alap- és mesterképzési szakok egyes tantervi és tantárgyi adatainak aktualizálására
  Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes

 1. Javaslat új PhD tantárgy felvételére
  Előterjesztő: Dr. Simongáti Győző tanszékvezető helyettes, egyetemi docens

 1. Beszámoló a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék elmúlt négyéves tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens
 1. Javaslat Kari Ifjúságért kitüntetés adományozására Bertalan Marcell részére
  Előterjesztő: Schuck Dávid Hallgatói Képviselet elnök
 1. Egyebek

Budapest, 2023. április 27.

Dr. Varga István
dékán