Menu Close

KT ülés – 2019. október 10.

Meghívó
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2019. október 10-én,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

 1. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanács 2019/20 évi üléstervére

 2. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanács 2019/20 évi munkatervére

 3. Dr. Mándoki Péter dékán: Gazdasági dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

 4. Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár, tanszékvezető: Javaslat új egyetemi docens munkakör létesítésére a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken

 5. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének módosítására

 6. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok tagjainak aktualizálására

 7. Dr. Mándoki Péter dékán: Tájékoztatás a szeptember 5-i elektronikus szavazás (Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjainak módosítására) eredményéről

 8. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjainak és tantervének módosítására

 9. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a PhD tárgyleírások és tanterv módosítására

 10. Dr. Mándoki Péter dékán: Tájékoztatás a karon lefolytatott időközi szenátusi választásról

 11. Egyebek

KT jegyzőkönyv, 2019.10.10.

Budapest, 2019. október 10.

Dr. Mándoki Péter
dékán