Menü Bezárás

Autonóm járműirányítási mérnök

Napjaink gyorsan bekövetkező infokommunikációs technológia generálta változásai nagy hatással vannak a közlekedésben részt vevő járművekre, az infrastruktúrára, a közlekedő személyekre és általában véve a társadalom egészére. A gépjárműfejlesztés területén megfigyelhető az automatizáltság folyamatos térnyerése. Ennek fontos alappillére a gépjármű környezetérzékelő szenzorainak fejlődése, a kommunikációs technológiák elterjedése és az elektronikai vezérlők teljesítménynövekedése.

A képzés célja olyan autonóm járműirányítási mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműtechnikai, műszaki, informatikai és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak elsősorban autonóm járművek tervezésére, fejlesztésére, gyártására és a velük kapcsolatos folyamatok átfogó kutatására. Alkalmasak az autonóm járművekből kialakuló közlekedési rendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemeltetésére, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

A mesterképzésnek döntő szerepe van az intelligens környezet, a jármű és az irányítás területén felhalmozott tudás átadásában. Az ipari partnerektől származó, nemzetközi K+F feladatok a hallgatók motiváltságát erősítik, az eredmények hatékony felhasználása és kétirányú tudástranszfer valósul meg. Olyan kutatásokat integrálnunk az MSc és PhD szintű oktatásba, amelyek európai viszonylatban egyedivé teszik a képzést. Az autonóm járművek oktatását és kutatását magas színvonalú laborok szolgálják ki.

A képzés angol nyelven történik.

Határidők és fontos információk a képzésről a felvi.hu-n vagy a  felvi.bme.hu-n találhatók!

A kreditelismerési eljárás lefolytatását a kjk@kjk.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.