Menü Bezárás

Járműmérnök

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves járműmérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc és az MSc képzés elvégzése után képesek különböző járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek és mobil gépek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a gépészeti tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

A duális képzésben résztvevő hallgatók egy adott vállalat munkafolyamataihoz és kultúrájához kapcsolódó ismereteket sajátíthatnak el és közvetlen munkatapasztalatokat szerezhetnek a végzés után betöltendő pozíciók mibenlétéről és követelményeiről.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n találhatók.

A kreditelismerési eljárás lefolytatását a kjk@kjk.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.

A mesterszak specializációi

 • Autómérnöki specializáció
  Repülőmérnöki specializáció
  Légi jármű karbantartó és javító specializáció
  Hajómérnöki specializáció
  Vasúti járműmérnöki specializáció

  A specializációnak megfelelő járművek rendszerszemléletű tervezése és fejlesztése, a közlekedési pályával és létesítményeivel, valamint az irányító rendszerrel való kölcsönhatások tanulmányozása, a járművek dinamikai folyamatai, a pálya-jármű rendszer szimulációja és optimális tervezése. Komplex járműrendszer-tervezési projekt feladatok megoldása.

 • Járműgyártás és javítás specializáció

  A járműtechnikában alkalmazott korszerű anyagok, anyagvizsgálati módszerek tanulmányozása. A jármű-specifikus gyártástechnológiák, előtérbe helyezve az automatizált gyártósorok műszaki kérdéseit. Korszerű felület kikészítési- és bevonat-technológiák. Automatizált szereléstechnológiák. A hibafeltárás korszerű, diagnosztikán alapuló módszerei, információs rendszerek. A járműjavítás korszerű módszerei, minőségbiztosítás.

 • Járműrendszer-mérnöki specializáció

  A járművek rendszerszemléletű tanulmányozása: szerkezeti rendszerek, energetikai rendszerek és irányítási rendszerek. A jármű, mint irányított, mozgó objektum üzemi környezetével való kölcsönhatásai. Járműrendszer-szimuláció és optimálás. Intelligens járművek, az irányító rendszerrel való kölcsönhatások tanulmányozása. Járműrendszer-dinamika és kontroll. Komplex járműrendszer-tervezési projekt feladat megoldása. Járművek üzemeltetés elméletének, biztonságtechnikai kérdéseinek tanulmányozása.

 • Közlekedésbiztonsági specializáció

  A közlekedési balesetekkel kapcsolatos eljárások, jogi környezet, emberi hatások, balesetek kiértékelése, elemzése, kárfelvételi eljárások, szakértői vélemények kérdéseinek tárgyalása. Járműdinamikai számítások és szimulációk, aktív és passzív járműbiztonság, közlekedés-biztonság tanulmányozása. Gépjárművek műszeres vizsgálati eljárásai.

 • Járműautomatizálás specializáció

  Járművek automatizálási rendszereinek rendszerszemléletű tervezése és fejlesztése. Vezetőtámogató és autonóm járműirányítások, valamint az ehhez szükséges részrendszerek. Környezetérzékelő, vezérlő és szabályozó rendszerek. A biztonság és megbízhatóság figyelembevétele a tervezés során. Járművek dinamikája, rendszer-szimulációja és optimális tervezése. Komplex járműautomatizálási rendszer projekt feladat megoldása.

 • Járműfelépítmény tervezőmérnöki specializáció

  Járműfelépítmények tervezése és fejlesztése. Felépítmények fajtái, alkalmazási típusai, konstrukciója, szerkezeti anyagai, mechanikája, valamint irányítástechnikai rendszerei. A tervezési és vizsgálati folyamatok lépései és korszerű eszközei. Komplex felépítmény-tervezési projekt feladat megoldása.