Menü Bezárás

Közlekedésmérnök

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves közlekedésmérnöki mesterképzési szak. A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is. A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n vagy a felvi.bme.hu-n találhatók!

A kreditelismerési eljárás lefolytatását a kjk@kjk.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.

A mesterszak specializációi

 • Közlekedési rendszerek specializáció

  Az intelligens városok, személyközlekedési rendszerek, a városi logisztika elmélet igényes megismerése, közlekedési rendszerek tervezése, környezeti hatásai, működésének menedzselése, beleértve a közlekedési infrastruktúrákat és szabályozó rendszereket is, forgalmi modellezés mikro- és makroszimuláció segítségével.

 • Közlekedésautomatizálási specializáció

  A közlekedés valamennyi ágára vonatkozóan ill. a komplex közlekedési rendszerekben automatizálási feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek megismerése, külön kiemelve a biztonságkritikus rendszereket.

 • Közlekedési mérnök-menedzser specializáció

  Közlekedéspolitikai ismeretek, a közlekedési fejlesztésekkel és a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos gazdasági kérdések tárgyalása, a közlekedés stratégiai szabályozási eszközeinek és finanszírozási technikáinak, az integrált intermodális közlekedési rendszereknek, a humán erőforrás menedzsmentnek, valamint a közlekedési és logisztikai szolgáltatások menedzselésének megismerése.

 • Szállítmányozás specializáció

  A hallgatók a specializáción naprakész, átfogó nemzetközi szállítmányozói ismereteket szereznek, illetve elsajátíthatják a kapcsolódó ügyviteli, szolgáltatástervezési, vállalkozási és rendszerfejlesztési ismereteket is. Kereskedelemi, pénzügyi és számviteli technikák elsajátításán túl a hallgatók teljes körűen megismerkednek a szállítmányozási marketing és menedzsment tudományával. A specializáción végzett hallgatók alkalmasak az anyagmozgatási és raktározási, továbbá ellátási-elosztási folyamatok financiális szempontból optimális kezelésére. Ezek során a hallgatók bővíthetik tudásukat az alapvető műszaki tudományokra épülő további szakterületekkel. A specializáció hangsúlyt fektet továbbá a döntés előkészítő módszertanok megismerésére és alkalmazására, illetve gyakorlatorientált esettanulmányok kidolgozására, amelyek során a hallgatók már a tanulmányaik alatt tesztelhetik képességeiket az önálló feladatok megvalósítása és prezentálása terén.

 • Air Traffic Management specializáció

  Az Air Traffic Management célja a légiforgalmi irányításhoz köthető alapvető tudások megadása. A képzés kitér a légiforgalmi irányítás alapvető egységeire (ATC, ATFM,ASM), a légiforgalom kezelésére,lebonyolítására, az alapvető rendszerekre, problémákra, megoldási lehetőségekre. A navigációs rendszerek, illetve alapvető meteorológiai ismeretek szinten a tananyag részét képezik.