Menü Bezárás

Logisztikai mérnök

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves logisztikai mérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc és az MSc képzés elvégzése után képesek a vállalati logisztikai rendszerek, áruszállítási rendszerek, valamint ellátási-elosztási hálózatok tervezésére, szervezésére és irányítására, továbbá a logisztikai rendszerek elemeit képező gépek, eszközök fejlesztésében való aktív részvételre. Mindezek mellett fejlett logisztikai rendszermodellezési és optimalizálási képességekkel rendelkeznek, összefüggéseiben értik a vállalati logisztikai rendszerek és áruszállítási hálózatok működésének és tervezésének alapelveit. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

Határidők, fontos információk a felvi.hu-n vagy a felvi.bme.hu-n találhatók!

A logisztikai mérnöki mesterképzés 2023-tól LEVELEZŐ formában is indul. Az elméleti órák keddi napokon, a gyakorlati kurzusok pedig szerdánként lesznek.
A levelező képzésen a választható szakirány: Vállalati logisztika specializáció (bővebben lásd alább)

A kreditelismerési eljárás lefolytatását a kjk@kjk.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.

A mesterszak specializációi

  • Vállalati logisztika specializáció

    A specializáció a vállalati logisztikai folyamatok és rendszerek, valamint az ellátási láncok és hálózatok működésének tervezésére fókuszál. Ennek keretei között a hallgatók megismerkedhetnek az intralogisztikában előforduló anyagáramlási (áruszállítási, rakodási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási) és a kapcsolódó információáramlási folyamatok és rendszerek tervezésével, az extralogisztikai hálózatok tervezésének komplex módszertanával, a szállításszervezés és -irányítás rendszereinek fejlesztésével, a vállalati információs rendszerekkel és az azokat kiegészítő speciális logisztikai szoftverekkel, a vállalati logisztikai irányítás (S&OP, kereslet és készlettervezés, termeléstervezés) hatékony módszereivel, valamint a logisztikai szolgáltatások szervezésével, és irányításával. A módszertanok elsajátítását folyamatos projektmunka kíséri.

  • Műszaki logisztika specializáció

    A specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék mindazt a műszaki hátteret, amely a logisztikai folyamatok fizikai realizálásához szükséges. Bemutatásra kerülnek az üzemi anyagáramlási folyamatokat megvalósító logisztikai gépek, berendezések, eszközök (anyagmozgató gépek, átrakó berendezések, irányító és rendszerelemek), valamint az ipari robotok, csomagoló gépek tervezésével és vizsgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdések. Hangsúlyos szerepet kap az üzemi logisztikai (anyagmozgató, raktározási) géprendszerek automatizálása, irányítása, valamint a logisztikai adatbázis-kezelő rendszerek alkalmazása, fejlesztése. A tantárgyak hangsúlyozottan foglalkoznak az üzemen belüli intralogisztikai folyamatok sajátosságaival és gépesítésével. A tananyag a terület legkorszerűbb ismereteivel (robottechnika, automatikus azonosító rendszerek, mesterséges intelligencia-módszerek alapjai) is megismerteti a hallgatókat. A gyakorlati tudás elsajátítása részben az iparban is megtalálható berendezéseken és egyetemi laboratóriumi környezetben történik.

  • Szállítmányozás specializáció

    A hallgatók a specializáción naprakész, átfogó nemzetközi szállítmányozói ismereteket szereznek, illetve elsajátíthatják a kapcsolódó ügyviteli, szolgáltatástervezési, vállalkozási és rendszerfejlesztési ismereteket is. Kereskedelmi, pénzügyi és számviteli technikák elsajátításán túl a hallgatók teljes körűen megismerkednek a szállítmányozási marketing és menedzsment tudományával. A specializáción végzett hallgatók alkalmasak az anyagmozgatási és raktározási, továbbá ellátási-elosztási folyamatok financiális szempontból optimális kezelésére. Ezek során a hallgatók bővíthetik tudásukat az alapvető műszaki tudományokra épülő további szakterületekkel. A specializáció hangsúlyt fektet továbbá a döntés előkészítő módszertanok megismerésére és alkalmazására, illetve gyakorlatorientált esettanulmányok kidolgozására, amelyek során a hallgatók már a tanulmányaik alatt tesztelhetik képességeiket az önálló feladatok megvalósítása és prezentálása terén.