Menü Bezárás

Közlekedési gazdasági mérnök

A képzés célja a közlekedésben és kapcsolódó területein műszaki alapvégzettséggel rendelkező, gyakorló szakemberek speciális vezetési-szervezési, menedzsment és jogi ismereteinek aktualizálása, bővítése. A képzés során, az általános alaptárgyak teljesítését követően – létszámtól is függően – átfogó és módspecifikus szakirányok egyaránt választhatók.

A képzés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói a közlekedés szempontjából releváns, illetve arra adaptált korszerű modelleket, módszereket és alkalmazásokat készség szinten sajátítsák el. Mindez képessé teszi a végzett hallgatókat arra, hogy irányítási, elemzési és döntés előkészítési problémákat komplex módon, rendszerszemléletű megközelítésben, a műszaki és a gazdasági szempontokat együtt mérlegelve oldjanak meg munkájuk során. A több évtizedes múlttal rendelkező szakirányú továbbképzés szak további hozadéka a közlekedés különféle területein dolgozó szakemberek közötti kommunikáció erősítése, azaz a szakmai kohézió erősítése.

A képzés bemeneti követelménye egyetemi, vagy MSc szintű gépész-, közlekedés- vagy járműmérnöki végzettség. A 3 féléves, diplomatervezéssel és záróvizsgával záruló képzés eredményes befejezését követően a hallgatók „közlekedési gazdasági szakmérnök” szakirányú szakképzettséget szereznek.

A tanterv alapismeretek és szakmai törzsanyag tárgycsoportjába tartozó tantárgyai a Vállalati gazdaságtan, Menedzsment alapjai, Döntés-előkészítés alapjai, Jogi ismeretek, míg a speciális szakismereti tárgycsoport az Szállítási logisztika, Munkajog, Tárgyalástechnika, Vállalkozási ismeretek, Adózási ismeretek, Marketing a logisztikában, Vállalati logisztika, Légiforgalmi irányítás tárgyakat tartalmazza.

A szak indítására folyamatosan kerül sor, az előzetes részvételi szándékot a szakot szervező tanszéken kérjük jelezni.

Felhívás letöltése
Változások a képzésben
Képzési információ letöltése

Kapcsolat

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdsasági Tanszék

www.kukg.bme.hu

Szakmai kérdésekért felelős: Dr. Mészáros Ferenc

Telefon: (1) 463-3268

Email: fmeszaros@mail.bme.hu

Adminisztratív kérdésekért felelős: Bánfi Miklós

Telefon: (1) 463-1929

Email: banfi.miklos@mail.bme.hu